Giá Số lượng

Tại sao màn hình của tôi không được bật khi tôi nhấn các phím điều khiển của BenQ HotKey Puck G1/G2?

06-13-2022


Màn hình phải nhận đầu vào video từ máy tính để bàn /máy tính xách tay để được bật từ chế độ chờ.
Nhấn bất kỳ phím nào trên HotKey Puck sẽ không thể bật màn hình.

Các sản phẩm phù hợp

PD3200Q, PD3200U, SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2, SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW320, PD2720U, PD2725U, PD3220U, PD3420Q , SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu

Thông tin này có hữu ích không?

TOP