Làm cách nào để kích hoạt USB hub trên màn hình?

08-09-2021

Bạn cần kết nối USB-C với USB-C giữa màn hình và máy tính.

 

• Nếu USB-C Alternate Mode (DP Alt Mode) được bật, thì USB 2.0 sẽ khả dụng với các cổng downstream.

• Nếu đầu vào video thông qua HDMI hoặc DP và USB-C hoạt động như một cổng upstream, thì USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s) sẽ khả dụng với các cổng downstream.

 

Đây là video để bạn có thể tham khảo:

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP