Giá Số lượng

Làm cách nào để điều chỉnh cài đặt hiển thị trong Mac OS cho màn hình dòng BenQ PD/SW?

07-07-2021

Vui lòng tham khảo video về các câu hỏi thường gặp tại link sau để xem hướng dẫn thiết lập chi tiết.

Các sản phẩm phù hợp

PD2700Q , PD2700U, PD2705Q, PD2720U, PD2725U, PD3200Q, PD3200U, PD3220U, PD3420Q , SW240, SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW320

Thông tin này có hữu ích không?

TOP