Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Loại dây cáp nào cung cấp hiệu suất tốt nhất cho Mac M1?

04-09-2021Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối trực tiếp màn hình của mình với Mac M1 qua HDMI hoặc Thunderbolt 3 (USB-C) để đảm bảo hiệu suất tốt nhất. Hãy kiểm tra xem màn hình của bạn có hỗ trợ một trong các loại kết nối này hay không.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00008/jcr:content/faqpar/faqsearch_copy /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00008 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00008/_jcr_content/faqpar/faqsearch_copy.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP