Giá Số lượng

Loại cáp nào mang lại hiệu suất tốt nhất cho Mac M1/M2?

01-30-2023


Vui lòng truy cập Trung tâm Kiến thức BenQ để biết thêm thông tin.Các sản phẩm phù hợp

EW3270U, EW3280U, PD2705Q, PD3420Q , SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, PD3220U, PD2720U, PD2725U, PD2705U

Thông tin này có hữu ích không?

TOP