Giá Số lượng

Tôi có thể sử dụng Rosetta hoặc Rosetta 2 với các thiết bị Apple M1 và phần mềm BenQ như PME (Palette Master Element), PCS (Paper Color Sync) và Display Pilot không?

03-04-2021

Rất tiếc là không, mặc dù các chương trình BenQ có thể chạy với Rosetta trên App, nhưng các chương trình đó không được hỗ trợ với màn hình dưới nền kiến ​​trúc ARM M1.

Việc cố gắng ép các chương trình chạy có thể ảnh hưởng đến chất lượng việc truyền dữ liệu, có thể gây ra lỗi dữ liệu.Các sản phẩm phù hợp

Bảng màu tối ưu Palette Master Element, Giả lập hiển thị Display Pilot, Giả lập hiển thị Display Pilot

Thông tin này có hữu ích không?

TOP