Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tôi có thể sử dụng Rosetta hoặc Rosetta 2 với các thiết bị Apple M1 và phần mềm BenQ như PME (Palette Master Element), PCS (Paper Color Sync) và Display Pilot không?

03-04-2021

Rất tiếc là không, mặc dù các chương trình BenQ có thể chạy với Rosetta trên App, nhưng các chương trình đó không được hỗ trợ với màn hình dưới nền kiến ​​trúc ARM M1.

Việc cố gắng ép các chương trình chạy có thể ảnh hưởng đến chất lượng việc truyền dữ liệu, có thể gây ra lỗi dữ liệu.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00003 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP