Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Phần mềm Paper Color Sync là gì?

12-18-2019Phần mềm Paper color sync cho phép người dùng xem trước màu in trên màn hình để giảm thiểu sự khác biệt màu sắc giữa màn hình và kết quả in cuối cùng. Kết hợp Paper color sync và A.R.T. panel có thể hiển thị tốt nhất màu sắc của sản phẩm sau khi in, do đó, các nhiếp ảnh gia có thể tự tin chỉnh sửa ảnh một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Xem thêm1. Tải xuống Paper Color Sync và hướng dẫn sử dụng


Vui lòng tải xuống từ trang hỗ trợ của màn hình.


2. Máy in được hỗ trợ bởi Paper Color Sync

 

Danh sách hỗ trợ có sẵn trong trang thông số kỹ thuật của Paper Color Sync.

 

3. Giấy được hỗ trợ bởi Paper Color Sync

Danh sách hỗ trợ có sẵn trong trang thông số kỹ thuật của Paper Color Sync.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00001 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP