Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Phần mềm Paper Color Sync là gì?

12-24-2020

Phần mềm Paper Color Sync độc quyền giúp người dùng xem trước màu in trên màn hình để giảm thiểu tối đa sự khác biệt màu sắc giữa màn hình và kết quả in cuối cùng. Do đó, các nhiếp ảnh gia có thể tự tin chỉnh sửa ảnh một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

 

Để biết thêm thông tin về Paper Color Sync:

1. Tải xuống Paper Color Sync và hướng dẫn sử dụng

 Nội dung có sẵn trong trang hỗ trợ của các mẫu màn hình

 

2. Máy in được hỗ trợ bởi Paper Color Sync

Vui lòng tham khảo Website BenQ

 

3. Các loại giấy được hỗ trợ bởi Paper Color Sync

Vui lòng tham khảo Website BenQ

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00056/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00056 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00056/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP