Giá Số lượng

Làm cách nào để tắt thông báo hiển thị của màn hình “Màn hình của bạn cần được hiệu chỉnh”?

12-02-2020Trong OSD, chọn System >> CAL. Reminder >> chọn "OFF".

Các sản phẩm phù hợp

SW320, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW240, SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2, PD3200Q

Thông tin này có hữu ích không?

TOP