Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm cách nào để tắt thông báo hiển thị của màn hình “Màn hình của bạn cần được hiệu chỉnh”?

12-02-2020Trong OSD, chọn System >> CAL. Reminder >> chọn "OFF".

Các sản phẩm phù hợp

SW320, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW240 | 24.1 inch, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2, PD3200Q | Màn hình đồ họa 32 inch QHD, sRGB

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP