Giá Số lượng

Làm cách nào để thiết lập toàn màn hình ở chế độ PBP trên màn hình?

12-02-2020

PBP, (Picture By Picture), giúp bạn có thể sử dụng hai màn hình từ hai nguồn đầu vào khác nhau cùng một lúc. Nếu bạn muốn chia tỷ lệ cả hai màn hình thành toàn màn hình ở chế độ PBP, vui lòng thiết lập cài đặt độ phân giải cho cả hai là 8:9 (1920 x 2160) trong phần cài đặt hiển thị hệ điều hành, áp dụng cho màn hình chính và màn hình phụ.

Trong MacOS: ChọnApple menu > System Preferences, nhấp vào Displays, sau đó trong Display Preferences, nhấn “Option” và nhấp vào “Scaled” cùng lúc để xem danh sách độ phân giải đầy đủ, sau đó chọn 1920 x 2160. Nếu hệ điều hành thì không hiển thị độ phân giải này,  cần có phần mềm của bên thứ 3 để sử dụng.

Trong Windows: nhập Bảng điều khiển NVIDIA/AMD hoặc Trung tâm điều khiển đồ họa Intel UHD để đặt độ phân giải thành 1920 x 2160 cho mỗi màn hình.

 

* Xin lưu ý rằng việc cài đặt đặc biệt có thể được sử dụng hay không phụ thuộc vào trình điều khiển cạc đồ họa và hỗ trợ hệ điều hành.

Các sản phẩm phù hợp

PD2720U, PD3220U

Thông tin này có hữu ích không?

TOP