Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao chức năng Brightness Intelligence (B.I.) bị tắt ở chế độ sRGB, Rec.709, Animation và chế độ User trên màn hình của tôi?

10-29-2020Brightness Intelligence (B.I.) được bật cho tất cả các chế độ hình ảnh ngoại trừ Rec.709, sRGB, Animation, User, và HDR.

Các sản phẩm phù hợp

PD2700U | Màn hình đồ họa 27 inch, 4K UHD, sRGB, PD2705Q

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP