BenQ đã bị bên thứ 3 bất hợp pháp lợi dụng danh tiếng để lừa đảo người dùng mạng xã hội với các quảng cáo tuyển dụng sai sự thật

Tại sao chức năng Brightness Intelligence (B.I.) bị tắt ở chế độ sRGB, Rec.709, Animation và chế độ User trên màn hình của tôi?

10-29-2020Brightness Intelligence (B.I.) được bật cho tất cả các chế độ hình ảnh ngoại trừ Rec.709, sRGB, Animation, User, và HDR.

Các sản phẩm phù hợp

PD2700U | Màn hình đồ họa 27 inch, 4K UHD, sRGB, PD2705Q

Thông tin này có hữu ích không?

TOP