Khi màn hình được BẬT, tôi có thể tắt đèn LED nguồn không?

03-04-2019


Không thể tắt đèn LED nguồn của PD3200Q khi màn hình được BẬT.


Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP