Chế độ Preset Calibration là gì; và nó có tác dụng gì?

08-14-2018

Các chế độ cài sẵn của màn hình, cụ thể là các chế độ Calibration, cho phép lưu kết quả cân chỉnh màu trực tiếp vào OSD của màn hình để dễ dàng sử dụng lại profile ICC trong các lần sau.


Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP