Hình ảnh bị tối sau khi cân chỉnh màu ở chế độ chuẩn dùng Palette Master. Tôi có thể chỉnh độ sáng cao hơn không?

08-30-2018

Độ sáng có thể được điều chỉnh bằng Palette Master để giữ mức độ sáng trong suốt thời gian sử dụng của màn hình, bạn nên cài đặt độ sáng mặc định.

Các sản phẩm phù hợp

PV270

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP