Giá Số lượng

Làm sao để sử dụng hình ảnh 10 bit màu?

08-14-2018

Bạn cân có:

1. File hình ảnh RAW/TIF hỗ trợ 10-bit

2. Phần mềm hỗ trợ đọc hình ảnh 10-bit màu ví dụ như Photoshop, Lightroom

3. Card đồ hoạ hỗ trợ 10 bit màu; ví dụ như Nvidia Quadro hay AMD FireGL/ Radeon Pro. Kết nối màn hình bằng dây DisplayPort

 

Các sản phẩm phù hợp

PV270

Thông tin này có hữu ích không?

TOP