Tôi cần khởi động màn hình trong bao lâu trước khi sử dụng?

08-14-2018


Để đảm bảo màn hình đạt hiệu suất cao nhất; BenQ khuyên bạn nên khởi động màn hình trong khoảng 30 phút trước khi sử dụng.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP