Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với cách thức sử dụng cookie của chúng tôi, bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt.
Tìm Thêm

Làm sao để thay đổi cài đặt chế độ White Point trong Palette Master?

08-24-2018

 


Vui lòng chọn "Custom xy" hoặc "Custom u'v" trên thanh tuỳ chọn RGB Primaries. Sau khi đã chọn; bạn có thể chỉnh thông số White Point; bạn có thể chọn White Point từ CIE Dayligh, Daylight Color Temperature hoặc Measurement. Bạn cần phải xác định thông số RGB Primaries.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00011/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00011 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00011/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP