Phần mềm Palette Master Element có hỗ trợ hai hệ điều hành Windows và Mac không?

08-14-2018


Phần mềm cân chỉnh màu Palette Master Element của BenQ hỗ trợ các hệ điều hành sau:

Windows: Win 7 32/ 64 bit hoặc các máy Mac hệ điều hành 10.6.8 trở lên.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP