Palette Master Element có sử dụng được trên hệ điều hành ảo như BootCamp, Paralles hay Vmware không?

08-14-2018


Phần mềm cân chỉnh màu Palette Master Element không có khả năng nhận và cân chỉnh màu khi chạy phần mềm ảo như BootCamp, Paralles hay Vmware.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP