Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tôi có thể sử dụng X-rite ColorMunki hoặc các thiết bị cân chỉnh màu khác để cân chỉnh màu màn hình SW không?

08-14-2018


Các chế độ cài sẵn của màn hình, cụ thể là các chế độ cân chỉnh màu, cho phép lưu kết quả cân chỉnh màu trực tiếp vào OSD của màn hình để dễ dàng sử dụng lại profile ICC trong lần sử dụng tiếp theo.

Was this information helpful?

Không
TOP