Làm thế nào tôi có thể kích hoạt âm thanh từ loa của màn hình BenQ của tôi?

08-14-2018

 

Bạn có thể kết nối Màn hình với thẻ âm thanh của máy tính thông qua cáp âm thanh hoặc trực tiếp qua cáp HDMI.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP