Giá Số lượng

Tôi có thể sử dụng chức năng HDR và ​​B.I + cùng một lúc trên EW277HDR không?

08-14-2018

Chức năng HDR và ​​B.I + trên EW277HDR có thể hoạt động cùng một lúc.

Các sản phẩm phù hợp

EW277HDR | 27 inch, HDR, 93% DCI-P3, B.I.+

Thông tin này có hữu ích không?

TOP