Giá Số lượng

Tại sao đèn báo chức năng presence detection lại nhấp nháy sau khi tôi tắt đèn?

02-22-2024

Khi chức năng Presence detection được kích hoạt, nếu bạn tắt đèn theo cách thủ công, chức năng này sẽ tạm thời bị tắt và đèn báo sẽ nhấp nháy trong khoảng 30 giây. Khi đèn báo ngừng nhấp nháy, chức năng Presence detection sẽ tiếp tục và đèn sẽ bật nếu bạn vẫn ở trong phạm vi phát hiện.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP