Giá Số lượng

Sử dụng ống kính macro dễ dàng như thế nào?

06-12-2023


Ống kính macro ideaCam là một ống kính phóng đại 15 lần chuyên dụng được gắn từ tính vào mặt trước của máy ảnh. Nó được căn chỉnh trung tâm về mặt quang học và không cần cài đặt. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ống kính macro che cảm biến micrô của ideaCam, điều này có thể cản trở chức năng của nó. Do đó, nếu bạn sử dụng ống kính macro trong khi live demo trực tiếp, bạn vui lòng sử dụng thêm micrô.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP