Giá Số lượng

Đánh giá từ báo chí

l

Lịch sử màn hình bảo vệ mắt của BenQ

by ICT News

"Từ năm 2013 đến nay, BenQ luôn theo đuổi sự hoàn hảo trong việc tạo ra các giải pháp bảo vệ mắt, nhằm đem lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng”

Đánh giá từ khách hàng

line

“Màn hình to đẹp, mỏng, gọn..”

5 sao

l****c

“The right one is what I bought, not bad.”

5 sao

r****g

“Hàng rất oke”

5 sao

t****g

TOP