BenQ tham gia Sáng kiến Giải pháp Giáo dục Tích hợp của Google

TAIPEI, TAIWAN, ngày 26 tháng 8 năm 2020 - BenQ, công ty đi đầu trong các giải pháp hiển thị tương tác, thông báo họ đã tham gia Sáng kiến Giải pháp Giáo dục Tích hợp do Google khởi xướng. Theo Giám đốc điều hành BenQ, Conway Lee, cam kết của BenQ trong việc cung cấp các giải pháp giáo dục giúp các trường học tạo ra môi trường học tập tích cực linh hoạt hơn, được thiết kế cho cả giảng dạy trực tiếp và giảng dạy từ xa.

08-26-2020

Sự hợp tác này bao gồm sự tích hợp giữa G Suite thuộc giáo dục với các giải pháp cloud-based của BenQ cho màn hình tương tác - EZWrite và Hệ thống quản lý tài khoản BenQ (AMS).

EZWrite, thiết bị bảng trắng cloud-based của BenQ, cho phép cả sinh viên và giáo viên có thể tự do trao đổi ý tưởng, chia sẻ các file đa phương tiện và thảo luận về các chủ đề thông qua giao diện bảng trắng đơn giản, được sắp xếp hợp lý. AMS, hệ thống quản lý tài khoản của BenQ, là một dịch vụ cloud-based mà các nhà giáo dục có thể sử dụng để liên kết các tài khoản G Suite của họ nhằm truy cập nhanh vào hồ sơ người dùng và tài liệu bài học của họ. Việc tích hợp với cả hai giải pháp này cho phép cơ sở người dùng của G Suite gồm 120 triệu giáo viên và sinh viên có thể tận dụng tối đa tính năng màn hình tương tác BenQ của họ trong các lớp học.

Giám đốc điều hành Lee phát biểu: “Quan hệ hợp tác của chúng tôi với Google for Education diễn ra vào thời điểm rất quan trọng đối với lĩnh vực giáo dục. “Các tính năng cộng tác do G Suite cung cấp, phù hợp với khả năng tương tác trên màn hình của chúng tôi, giúp các trường học có đủ tính linh hoạt để tạo môi trường học tập liên kết”. Giáo viên có thể tiếp tục khơi dậy sức sáng tạo của học sinh thông qua các hoạt động học tập tích cực dựa trên thiết bị màn hình bên trong lớp học, đồng thời giúp học sinh có thể theo kịp tiến độ lớp học từ xa. Tính năng mới do cả BenQ và Google for Education cung cấp giúp đảm bảo việc học không bị gián đoạn.

Để biết thêm thông tin về Google for Education, hãy truy cập https://edu.google.com/.
Để tìm hiểu thêm về màn hình tương tác BenQ dành cho giáo dục, hãy truy cập https://www.benq.com/vi-vn/education/ ifp.html

TOP