Màn hình / Phần mềm BenQ / Bảng màu tối ưu Palette Master Element / Thông số kỹ thuật

Bảng màu tối ưu Palette Master Element | Phần mềm BenQ cho màn hình xử lý hình ảnh PhotoVue SW Series


  • Đơn giản hóa quá trình hiệu chuẩn và tạo ra màu sắc chuẩn xác

  • Hệ điều hành: Windows 10 và macOS (Support the Apple M1 platform)

  • Version: V1.3.15

{{title}}

We will notify you when we have more.

* Required. Invalid email format.
Required.

We will send you an email once the product become available.Your email will not be shared with anyone else.

Sorry, our store is currently down for maintenance.We should be back shortly. Thank you for your patience!

close-button
Bạn cũng có thể mua tại đây
Tìm cửa hàng
Tất cả thông số kỹ thuật
TOP