Màn hình / Phần mềm BenQ / Bảng màu tối ưu Palette Master Element / Thông số kỹ thuật

Bảng màu tối ưu Palette Master Element | Phần mềm BenQ cho màn hình xử lý hình ảnh PhotoVue SW Series


  • Đơn giản hóa quá trình hiệu chuẩn và tạo ra màu sắc chuẩn xác

  • Hệ điều hành: Windows 10 và macOS (Currently not support the Apple M1 platform)

  • Version: V1.3.14

Bạn cũng có thể mua tại đây
Tìm cửa hàng
Tất cả thông số kỹ thuật
Software
Software Version

V1.3.14

Compatible OS

Windows®10

macOS 10.12 and above (Currently not support the Apple M1 platform)

Compatible BenQ Model

SW321C, SW270C, SW271C, SW271, SW240, SW2700PT, SW320, PV3200PT

Calibrator

X-Rite il Display Pro / i1Display Pro Plus / il Pro /il Pro 2 / i1Pro 3 Plus /il Studio/ ColorMunki Photo, Datacolor Spyder 4/ Spyder 5/ Spyder X

 

* Note. MacOS 10.15 update:

(a) Spyder 4 / il Display 2 not supported by macOS 10.15

(b) Spyder 5 will be supported macOS 10.15 in future PME software update

TOP