Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
Màn hình / Phần mềm BenQ / Bảng màu tối ưu Palette Master Element / Thông số kỹ thuật

Bảng màu tối ưu Palette Master Element | Phần mềm BenQ cho màn hình xử lý hình ảnh PhotoVue SW Series


  • Đơn giản hóa quá trình hiệu chuẩn và tạo ra màu sắc chuẩn xác

  • Hệ điều hành: Windows 10 và macOS (Support the Apple M1 platform)

  • Version: V1.3.15

Thông số kỹ thuật

We will notify you when we have more.

* Required. Invalid email format.

We will send you an email once the product become available.Your email will not be shared with anyone else.

Sorry, our store is currently down for maintenance.We should be back shortly. Thank you for your patience!

Bạn cũng có thể mua tại đây
Tìm cửa hàng
Tất cả thông số kỹ thuật
Software
Software Version

V1.3.15

Compatible OS

Windows®10

macOS 10.12 and above (Support the Apple M1 platform)

Compatible BenQ Model

SW321C, SW270C, SW271C, SW271, SW240, SW2700PT, SW320, PV3200PT

Calibrator

1. X-rite i1 Display Pro / Calibrite ColorChecker Display Pro/ X-rite i1 Display Pro Plus / Calibrite ColorChecker Display Pro Plus/ X-rite i1 Studio / Calibrite ColorChecker Studio

2. X-rite il Pro / il Pro 2 / il Pro 3 / i1Pro 3 Plus / ColorMunki Photo

3. Datacolor Spyder 4/ Spyder 5/ Spyder X

* Note. MacOS 10.15 update:

(a) Spyder 4 / il Display 2 not supported by macOS 10.15

TOP