บริการ

นโยบายการรับประกันสินค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

เอกสารนี้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ BenQ ในการรับประกันนี้:

• "ASP" หมายถึงผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก BenQ
• "BenQ" หมายถึง BenQ ประเทศไทย
• "ผลิตภัณฑ์" หมายถึงทรัพย์สินที่คุณซื้อจาก BenQ
• "ระยะเวลาการรับประกัน" หมายถึงระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของ BenQ
• "คุณ" หมายถึงผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการขึ้นไปและ "ของคุณ" มีความหมายที่สอดคล้องกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

• BenQ รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องของการผลิตในด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเมื่อส่งออกจากคลังสินค้าของ BenQ ในประเทศไทยในระยะเวลาการรับประกันของสินค้าแต่ละชนิด
• ภายใต้ข้อกำหนดของการรับประกันนี้ BenQ จะซ่อมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ซึ่งเทียบเท่ากับชิ้นส่วนที่ชำรุดที่ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
• การรับประกันนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้น
• กรุณาเก็บหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ BenQ ไว้ตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า

การยกเว้นการรับประกัน

a. สินค้าเสียหายจาก:

• อุบัติเหตุ
• การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดประเภทหรือผิดวิธีรวมถึงความล้มเหลวในการบำรุงรักษาหรือบริการอย่างเหมาะสม
• การสึกหรอตามปกติ
• การติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่เหมาะสม
• ความเสียหายที่เกิดจากแมลงและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ
• สินค้าที่มีรอยไหม้ แตกหัก และความเสียหายที่เกิดจากของเหลวหรือความชื้น
• การใช้หรือการเก็บรักษาในสภาวะหรืออุณหภูมิอื่นนอกเหนือจากที่แนะนำในข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือคู่มือการใช้งาน
• แรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ BenQ ให้หรือแนะนำ
• รอยเงาของภาพที่เกิดจากเปิดภาพเดิมค้างไว้เป็นเวลานาน

b. หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือตราประทับการรับประกันของผลิตภัณฑ์ถูกทำลายหรือไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

c. ข้อบกพร่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เป็นผลมาจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง (ยกเว้นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโดย ASP)

d. ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ผลิตหรือจัดหาโดย BenQ ไม่ว่าจะติดตั้งหรือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จะไม่อยู่ในการรับประกันนี้

วิธีการร้องขอการรับประกัน

การร้องขอการรับประกันโปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้:

• ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขรุ่น
• หมายเลขซีเรียล
• ที่อยู่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ของคุณ
• คำอธิบายรายละเอียดของความผิดปกติของสินค้า
• ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

การส่งคืนสินค้าเพื่อรับบริการซ่อมแซม:

• คุณสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาไปยังตัวแทนจำหน่ายหรือ ASP ที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยคุณจะต้องรวมใบเสร็จรับเงินของคุณหรือหลักฐานการซื้อและข้อมูลที่กำหนดไว้ข้างต้น หากต้องการค้นหา ASP ที่ใกล้ที่สุดของคุณให้ไปที่ www.hsnservice.com หรือ
• เบ็นคิวจะจัดการรับคืนสินค้าของคุณโดยค่าใช้จ่ายของเบ็นคิว หากสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขของการบริการดังกล่าว (on-site pickup, on-site service)

ค่าใช้จ่ายของลูกค้า:

ในกรณีที่ศูนย์บริการแต่งตั้งของเบ็นคิวได้ทำการตรวจสอบและพบว่าปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ไม่พบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

กรุณาเลือกชนิดสินค้าของท่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
TOP