ราคา จำนวน

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

ดูทั้งหมด

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

About BenQ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ความรับผิดชอบที่คงอยู่นานเท่านานและความมุ่งมั่นที่มั่นคง

ตั้งแต่เมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัท BenQ ได้กำหนดให้ “การสร้างความบันเทิงและนำคุณภาพสู่ชีวิต (Bring Enjoyment 'N Quality to Life)” เป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร อันเป็นการเน้นถึงแนวคิดที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้สามารถรับความบันเทิงจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพน่าไว้วางใจจาก BenQ

เราตระหนักอย่างเต็มที่ว่านอกจากผลกำไรและความก้าวหน้า สิ่งสำคัญที่สุดในการก่อตั้งบริษัทคือความรับผิดชอบต่อสังคมโดยผ่านการสร้างคุณค่าอันโดดเด่นที่จะคงอยู่ในระยะยาวข้ามข้อจำกัดด้านเวลาและระยะทาง และการสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์

ในที่สุด BenQ ก็ได้ดำเนินภารกิจหลักสองประการคือการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทักษะของแรงงาน และยังได้ใช้ช่องทางต่าง ๆ มากมายเพื่อทำการส่งเสริมแนวคิดการประหยัดพลังงาน การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการปกป้องทรัพยากรต่าง ๆ อีกทั้งยังได้นำแนวคิดต่าง ๆ มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตและการทำงานประจำวันโดยอาศัยการกำหนดข้อบังคับและการติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

เรายึดมั่นต่อความเข้มงวดต่อตนเองเพื่อสร้างการเชื่อมโยงปฏิบัติการต่างๆ ทั้งหมด ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์และการวิจัยและพัฒนา, การคัดเลือกและการบริหารจัดการผู้จัดหาทรัพยากร, วัตถุดิบต่าง ๆ, การผลิต, ตลอดจนงานบริการลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ด้านคุณภาพและการจัดการ ตลอดจนข้อกำหนดด้านสารอันตราย (Restriction of Hazardous Substances Directive - RoHS) ที่ทางสหภาพยุโรปกำหนดขึ้น เราได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นการรับรองด้านการบริหารจัดการคุณภาพ, มาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม, และมาตรฐาน SA 8000 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสังคม ทุกสิ่งที่กล่าวมาคงสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าทางบริษัท ฯ ได้ทุ่มเทให้กับการรับผิดชอบต่อสังคมมากเพียงใด

พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่ทาง BenQ หวงแหนและทนุถนอมที่สุด ดังนั้น นอกเหนือจากมาตรการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในขณะทำงาน ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 18001 อันเป็นการรับรองคุณภาพด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขอนามัยในการประกอบวิชาชีพ เรายังใส่ใจต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตจนทำให้เราได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม Taipei City excellent award ในด้านการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ ในปี ค.ศ. 2005 และรางวัล Taipei City piloting award ในด้านการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ ในปี ค.ศ. 2007 เราได้สร้างเสริมพัฒนาการด้านความชำนาญและด้านจิตวิญญาณโดยอาศัยการบรรยาย การให้ความรู้เป็นหลักสูตรเฉพาะ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ในฐานะที่เป็นบริษัทข้ามชาติ BenQ มีพนักงานที่มีทักษะ เชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมช่วยขยายวิสัยทัศน์และช่วยพัฒนาความเข้าใจต่อความเป็นไปในโลก เราคาดหวังให้พนักงานทุกรายสามารถหาโอกาสแสดงทักษะของตนและช่วยเผยแพร่ถ่ายทอดค่านิยมหลักด้านความซื่อสัตย์สุจริต อันเป็นการเสริมสร้างความดีงามให้แก่สังคมส่วนรวมด้วย BenQ เป็นแบรนด์ที่เน้นทั้งด้านเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์ นอกจากความพยายามที่จะตามยุคสมัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย เรายังเชื่อว่าการพัฒนาอันยั่งยืนเพื่อชีวิตจะหยั่งรากฝังในผืนดิน ธรรมชาติ มนุษยชาติ และอารมณ์ความรู้สึก โดยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ตลอดจนความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ทุกรายของ BenQ เราจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและชีวิตอันน่ารื่นรมย์ให้อนุชนรุ่นหลังสืบไป

Conway Lee

President & CEO of BenQ Corporation

 

Learn more about BenQ’s CSR initiatives, download BenQ CSR report and visit csr.BenQ.com

Policy on Conflict of Interest

BenQ สนับสนุนข้อห้ามสากลเรื่องความขัดแย้งด้านแร่ธาตุธรรมชาติ (conflict minerals) 1 และ ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในการตรวจสอบการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับ conflict minerals 2 และแร่ธาตุอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมและด้านเงินทุนเพื่อผลประโยชน์กับกลุ่มติดอาวุธที่ผิดกฎหมายจากความขัดแย้งในภูมิภาคทำให้ได้รับผลกระทบเช่น DRC และประเทศที่อยู่ติดกัน3
หมายเหตุ:

1. ผลการวิจัยจากองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ NGOs (องค์กรเอกชน หรือ ไม่ใช่องค์กรของรัฐ) เช่น SOMO และแสดงให้เห็นว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุของความขัดแย้งที่อันตรายตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ยังคงเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับผู้หญิงหรือเด็กหญิงสาว เนื่องจากความต้องแร่ธาตุสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพบในบริเวณตะวันออกของประเทศคองโก บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะไม่ทำธุรกรรมซื้อแร่ธาตุจากกลุ่มติดอาวุธอันเป็นการสนับสนุนกลุ่มดังกล่าว

2. DRC และประเทศที่อยู่ติดกัน: อังโกลา, บุรุนดี, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, สาธารณรัฐคองโก, รวันดา, ซูดานใต้, แทนซาเนีย, ยูกันดาและแซมเบีย

3. ความขัดแย้งด้านสินแร่: แทนทาลัม, ดีบุก, ทังสเตนและทอง

TOP