เกี่ยวกับ BenQ
เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญ

สื่อถึงความหมายของ “นำพาความสุข และคุณภาพมาสู่ชีวิต” ผลิตภัณธ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ BenQ ยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องของความสุขและคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อที่สุดต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทุกวันนี้ เพราะเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญต่อผู้คน และเพราะว่าสิ่งนั้นสำคัญต่อผู้คน ดังนั้นจึงสำคัญสำหรับเรา “Because it matters” เพราะนั่นคือสิ่งสำคัญ

ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
2001-2006

เป็นช่วงเวลาที่องค์กรเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการนำความสุขและคุณภาพมาสู่ชีวิตของผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมประเภท digital lifestyle

2007-2018

ช่วงเวลาของการขยายขอบเขตพันธกิจ คือการนำความสุขและคุณภาพมาสู่ชีวิต ด้วยการขยายไปสู่ส่วนที่มีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนในทุกวันนี้ เช่น ทางเลือกในการดำเนินธุรกิจการจัดการพลังงาน การดูแลสุขภาพและการศึกษา เป็นต้น

People-Driven Design & Technology

We put people at the heart of Design and Technology.

At BenQ, we believe that design and technology function best when they serve the real needs and wants of people. This concept is at the core of our people-driven approach to design and technology.


We listen to business professionals, families, doctors and patients, teachers, and even gamers, continually asking questions to understand how we can best use design and technology to serve their needs. We also carefully research and analyze the marketplace and market trends, observing how technologies and products can be put to use most effectively, while advancing design and technology to better fit people’s ever-changing lifestyles and needs. From here, we determine how we can further improve the quality of people’s lives and help them to achieve their goals.

Because using design and technology to serve the real needs and wants of people matters.

นำพาความสุข ‘และ’ คุณภาพมาสู่ชีวิต

คำว่า LIFE หรือ ‘ชีวิต’ บ่งบอกถึง ธุรกิจสี่ด้านในปัจจุบันของ BenQ ซึ่งหมายถึง วิถีชีวิต ธุรกิจ การดูแลสุขภาพ และการศึกษา

โดยตัวอักษรทั้งสี่ตัวของคำว่า LIFE สื่อถึงความเกี่ยวพันในเรื่องการดำเนินธุรกิจทั้งสี่ด้านของเรา :

Living Better

ผู้คนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่ม digital lifestyle ของ BenQ

Increasing Efficiency

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจด้วย อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์สำหรับมืออาชีพ ซอฟท์แวร์ และทางเลือกในการบริหารจัดการพลังงาน ของ BenQ

Feeling Healthier

ผู้คนทุกเพศทุกวัย รู้สึกได้ถึงสุขภาพดีขึ้น ขอบคุณในบริการด้านการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของ BenQ

Enhancing Learning

ขยายขอบเขตการเรียนรู้ คณาจารย์ และครูผู้สอน ด้วยความช่วยเหลือกจากอุปกรณ์การฉายภาพของ BenQ

TOP