ราคา จำนวน

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

ดูทั้งหมด

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

Support

ข้อมูลการรับประกัน ZOWIE e-Sports

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

blank

 1. BenQ ประเทศไทยขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือการผลิตภายใต้การใช้งานทั่วไปตลอดช่วงระยะการรับประกัน และจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ใกล้เคียง โดยผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยน อาจจะเป็นของใหม่ ผลิตซ้ำ หรือได้เป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ได้รับการปรับสภาพ


 2. สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการรับประกันนี้ ผลิตภัณฑ์คือ

  ก. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย หรือ ผลิตในนามของ BenQ และมีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง


  ข. มีการติดเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่ BenQ หรือ BENQ เป็นเจ้าของ 

  ค. จัดจำหน่ายหรือขายโดยผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ค้าปลีกของ BenQ 
 3. การรับประกันคุณภาพไม่สามารถนำมาใช้ข้ามภูมิภาคหรือประเทศได้ ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้ออย่างถูกต้องในประเทศมาเลเซียไม่ว่าจะซื้อผ่านช่องทางใดก็ตามจะไม่ได้รับบริการรับประกันในประเทศอินโดนีเซีย 


 4. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมจากบุคคลที่สาม (Third-party) ที่ถูกรวมไว้ในแพ็กเกจ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขนิยามผลิตภัณฑ์ของ BenQ จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้


 5. ผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกันในแต่ละประเทศ อาจมีนโยบายการรับประกันที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะของการออกแบบ การผลิต และการใช้งานที่ได้คาดหมายเอาไว้


 6. การรับประกันนี้ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกเท่านั้น


 7. ในระยะเวลาการรับประกันตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง BenQ จะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องด้วยชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เทียบเท่ากับชิ้นส่วนใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


 8. ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงไดรเวอร์ หรือแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามหรือ การใช้งานหรือปรากฏการณ์ผิดปกติใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม (Third-party) ไม่ถือเป็นข้อบกพร่องของตัวผลิตภัณฑ์

 9. การรับประกันจะถือเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ หากสินค้านั้นถูกพิจารณาว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 10. BenQ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หลักฐานการซื้อ

blank

 1. หลักฐานการซื้อ หรือที่เรียกว่าใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ บัตรรับประกัน เลขที่การสั่งซื้อ หรือจดหมายหรือหนังสือรับรองการซื้อที่ BenQ ออกให้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์

 2. หลักฐานการซื้อฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลที่ถูกพิมพ์เอาไว้อย่างชัดเจนและสามารถบ่งชี้ได้ง่าย ประกอบด้วย


  ก. ชื่อของร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต 

  ข. วันที่ซื้อ หรือที่เรียกกันว่าวันที่ออกใบแจ้งหนี้ หรือวันที่ออกเอกสาร 

  ค. คำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อแบรนด์ BenQ คำอธิบายที่เกี่ยวข้อง รุ่นผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

  ง. ไม่ถูกดัดแปลง แก้ไข มีตำหนิ หรือขาดหายไปบางส่วน

ตลาดออนไลน์ อี-คอมเมิร์ซ และผลิตภัณฑ์มือสอง

blank

ผลิตภัณฑ์ของ BenQ ถูกจำหน่ายผ่านเครือข่ายของผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันโดย BenQ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ยังมีผู้ขายที่สามารถรับผลิตภัณฑ์ของ BenQ จากแหล่งอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก BenQ อยู่    
 
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ หรือไม่แน่ใจว่าผู้ขายได้รับอนุญาตจาก BenQ หรือไม่ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา  
 

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบุคคล ร้าน หรือช่องทางดังต่อไปนี้ อาจไม่ได้รับการรับประกัน


 1. ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 2. ผลิตภัณฑ์มือสอง รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ eBay, Craigslist, ฟอรัมสาธารณะและฟอรัมส่วนตัว

 

ระยะเวลาการรับประกัน

blank

 

การรับประกันเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่พิมพ์อยู่บนหลักฐานการซื้อโดยลูกค้ารายแรก
ผลิตภัณฑ์อาจถูกจำแนกตามหมวด กลุ่มผลิตภัณฑ์ และอาจถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วนสำคัญและอุปกรณ์เสริม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนสำคัญ และอุปกรณ์เสริม แต่ละตัวอาจจะมีระยะเวลาและนโยบายการรับประกันตามกลุ่มที่แตกต่างกัน

For other regions, please choose respective regional website at BenQ.com or BenQ ZOWIE for Product FAQ and RMA support.

 

ZOWIE Monitor model/type Warranty LCD panel * Note
ทุกรุ่น 3 ปี 3 ปี

 

เงื่อนไขเป็นไปตามนโยบาย LCD panel pixel policy  

 

 

Zowie eSports gaming monitor accessories Warranty Note
S Switch 3 เดือน NA
Shield (Shading hood) 3 เดือน NA
Power adapter 3 เดือน NA
Zowie eSports product Warranty Note
Gaming monitor ตามนโยบาย LCD Monitor Warranty
Gaming mouse 12 เดือน
Gaming keyboard 12 เดือน
VITAL audio system 12 เดือน
Zowie eSports accessories Warranty Note
CAMADE mouse cable management devicev ในระยะเวลา DOA
Gaming mouse pad ในระยะเวลา DOA

   

อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ รวมถึง สายเคเบิลอินพุต/ส่งสัญญาณ สายเคเบิลยูเอสบีและสายชาร์จ หรือชิ้นส่วนอื่นใดที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะเจาะจงในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีการรับประกัน.

เกี่ยวกับนโยบาย LCD Panel Pixel

blank 

รายละเอียดที่คมชัดและสีสันสีสดบนแผงหน้าจอแอลซีดีของ BenQ ทุกจอนั้นประกอบขึ้นมาจากพิกเซลขนาดเล็ก และแต่ละพิกเซลเล็ก ๆ นี้จะประกอบไปด้วยพิกเซลขนาดที่เล็กกว่า ทั้งหมดสามสี คือ แดง เขียว และน้ำเงิน แผงหน้าจอแอลซีดีของ BenQ แต่ละแผงประกอบไปด้วยพิกเซลจำนวนมาก (millions of tiny pixels)

ไม่ใช่เรื่องผิดปกติใด ๆ ที่อาจจะมีบางพิกเซลที่ “ติดขัด” ซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์ที่สีของพิกเซลจะอยู่ในสถานะที่ ติด(สว่าง) หรือ ดับ(มืด) ตลอดเวลา ในระหว่างกระบวนการผลิตแผงหน้าจอแอลซีดีของจอมอนิเตอร์ ป้ายดิจิทัล หรือผลิตภัณฑ์จอแสดงผลแบบอินเทอร์แอคทีฟของ BenQ สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของหน้าจอแสดงผลของ BenQ
 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านเอกสารนโยบาย Dead Pixel Policy ของจอมอนิเตอร์แบบแอลซีดีของ BenQ หากแผงหน้าจอแอลซีดีใดได้รับการตรวจสอบว่ามีจำนวนของพิกเซล (จุด) ที่มีปัญหาเกินกว่าที่กำหนดภายใต้ระยะเวลารับประกันสินค้า แผงหน้าจอแอลซีดีนั้นจะถือว่ามีความบกพร่องและสามารถนำมาเคลมภายใต้การรับประกันได้ 

ขั้นตอนการรับประกัน

blank

 1. กรุณาติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทาง BenQ โดยตรงเพื่อเริ่มกระบวนการให้บริการรับประกัน หรือติดต่อ Line @BenQCare 

 2. แสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง โดยการรับประกันจะพิจารณาจากวันที่ซื้อสินค้าโดยลูกค้ารายแรก เพียงแสดงหลักฐานใบเสร็จ หรือเลขที่การสั่งซื้อสิ้นค้าออนไลน์ 
 3. BenQ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้นสิ้นสุดการรับประกัน หรือ ปฏิเสธการรับประกันโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องได้
 4. รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ BenQ Thailand 

 

ผลิตภัณฑ์เสียทันทีเมื่อมาถึง

blank

 1. ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานของรุ่นผลิตภัณฑ์ มีข้อบกพร่องแฝง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือขอบเขตตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันนี้ภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินนับตั้งแต่วันที่ได้แสดงอยู่บนหลักฐานการซื้อ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสียทันที่เมื่อมาถึง (Dead on Arrival หรือ DOA)

 2. เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่เสียทันทีเมื่อมาถึง หรือ DOA

  ก. มีหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องโดยลูกค้ารายแรก

  ข. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์การเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสียทันทีเมื่อมาถึง โดย BenQ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตโดย BenQ ภายในระยะเวลา DOA

  ค. หมายเลขซีเรียลบนบรรจุภัณฑ์ตรงกับหมายเลขซีเรียลบนตัวผลิตภัณฑ์ และ

  ง. ผลิตภัณฑ์จะต้องมีบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม อุปกรณ์เสริม และผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สามที่ถูกรวมไว้ในแพ็กเกจทั้งหมด และ

  จ. ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขสิ้นสุดการรับประกัน

 3. หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง BenQ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสถานะผลิตภัณฑ์ที่เสียทันทีเมื่อมาถึง และใช้บริการรับประกันมาตรฐาน หรือ บริการกรณีสิ้นสุดการรับประกัน กับตัวผลิตภัณฑ์แทน

การสิ้นสุดการรับประกัน

blankผลิตภัณฑ์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันเมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก. เลยระยะเวลาการรับประกัน โดยดูจากหลักฐานการซื้อของลูกค้า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จ เลขที่การสั่งซื้อ ที่ระบุวันที่ซื้อ


ข. ของปลอม


ค. ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำเข้าจากประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการรับประกันสินค้า


ง. หมายเลขซีเรียลบนฉลากไม่ชัดเจน ถูกแก้ไข เสียหาย ถูกลบออก


จ. ฉลากซีลรับประกันถูกแก้ไข เสียหาย ถูกแกะออก


ฉ. การสึกหลอ

ช. ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากที่ได้ออกแบบไว้ นอกจากเหนือจากสเปก ความสามารถ หรือวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ซ. ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า

ฌ. อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัด ความชื้น หรือสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาหรือใช้งานผลิตภัณฑ์

ญ. การกัดกร่อนจากการปฏิกิริยาเคมีหรือไฟฟ้าเคมีกับสภาพแวดล้อม เช่น น้ำทะเล (เกลือในอากาศ) ความชื้น เหงื่อ แบคทีเรีย น้ำยาทำความสะอาดบ้าน สภาพอากาศที่รุนแรง 

ฎ. การทำงานที่ไม่ถูกต้องอันเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมจากบุคคลที่สาม แหล่งภาพที่ถูกเชื่อมต่อ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ก เครื่องเล่นสื่อ (ทั้งแบบแผ่นดิสก์และแบบสื่อบันทึกข้อมูล) หรือ กล่องรับสัญญาณ

ฏ. ข้อบกพร่องหรือการทำงานที่ผิดพลาดอันเกิดจากความเสียหายที่เป็นผลมาจากการดูแลที่ไม่เหมาะสม การละเลย การใช้งานในทางที่ผิด หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ต่างไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้งาน

ฐ. ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ทราย น้ำ หรือ แบตเตอรี่รั่วซึม

ฑ. ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งในทุกรูปแบบ บริการรับส่งพัสดุ หรือไปรษณีย์

ฒ. ความเสียหายอันเกิดจากการปรับแต่งหรือการให้บริการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ BenQ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก BenQ

ณ. ไม่รับประกันอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมถึงแบตเตอรี่ ที่ชาร์จ อะแดปเตอร์ สายเคเบิล (ทุกรูปแบบ)

ด. การสูญเสียข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ อันเกิดจากการทำงานที่ผิดพลาด หรือ การซ่อมผลิตภัณฑ์นี้

 

 

 

การจำกัดความรับผิดชอบ

blank

BenQ ขอปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสภาพทางการค้า หรือ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ เว้นเสียแต่ได้ระบุเอาไว้ในเงื่อนไขการรับประกันนี้
 

การรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่อาจถูกกำหนดโดยกฎหมาย จะถูกจำกัดอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันแบบจำกัดนี้ ไม่ว่าในกรณีใด BenQ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรืออันเป็นผลมาจากเหตุต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียธุรกิจ กำไร ข้อมูลหรือการใช้งาน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้การปฏิบัติตามสัญญา หรือ ละเมิด หรือ ภายใต้การรับประกัน ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าทาง BenQ จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียดายดังกล่างแล้วก็ตาม  
 

แม้ว่าจะมีข้อจำกัดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทาง BenQ ยังต้องรับผิดชอบต่อท่านในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายการรับประกันนี้ ความรับผิดชอบของ BenQ จะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ท่านได้ชำระตามหลักฐานการซื้อจาก BenQ หรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจาก BenQ สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น 

TOP