บริการ

เกมมิ่งเกียร์ (ZOWIE GGP)

ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเกมมิ่งเกียร์
ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเกมมิ่งเกียร์
  • เมาส์ คีย์บอร์ด และ vital รับประกัน 1  ปี นับจากวันที่ในใบเสร็จที่ซื้อตามที่ลูกค้าได้รับจากทางร้านค้า
  • แผ่นรองเมาส์ และ Camade ไม่มีการรับประกัน กรุณาตรวจเช็คสินค้าก่อนซื้อ 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า         
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า         
รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ยกเว้น สินค้าแตกหัก, ไหม้ , มีของเหลวเข้าไปภายในตัวสินค้า สินค้าที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

การส่งเคลมสินค้า
การส่งเคลมสินค้า

ท่านสามารถนำใบเสร็จ สินค้า พร้อมกล่องที่มีสติ๊กเกอร์ มอก. ส่งเคลมกับทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านได้ซื้อมา หรือหากท่านประสงค์จะติดต่อกับ  บริษัท เบ็นคิว (ประเทศไทย) จำกัด โดยตรง  ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 02-700-5861-2 

*หมายเหตุ: เพื่อรักษาสิทธิของท่านกรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดช่วงเวลารับประกันสินค้า

TOP