บริการ
สถานะการซ่อม
เพื่อติดตามสถานะล่าสุด กรุณากรอกหมายเลข RMA และ Serial Number ของผลิตภัณฑ์ (Serial Number ระบุอยู่บนสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนตัวสินค้า)
ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้
*เลขอนุกรมของผลิตภัณฑ์

Note:

โปรดอย่าเว้นช่องว่างระหว่างคำ

หากพบปัญหาในการตรวจสอบผ่านระบบ หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถโทรหาเราในวันและเวลาทำการได้ที่ 02-117-1420

 

ตรวจสอบสถานะการซ่อม

Please notice that a new window would be opened for showing the information
TOP