บริการ

จอมอนิเตอร์ (Monitors)

 

Product

Model

Warranty Period

Product

จอมอนิเตอร์

LCD/LED 

Model

ขนาดหน้าจอไม่เกิน 17 นิ้ว 

Warranty Period

จอแสดงผลรับประกัน 1 ปี

ชิ้นส่วนอื่นรับประกัน 3 ปี

Product

ขนาดหน้าจอตั้งแต่ 18.5 นิ้ว ขึ้นไป 

Model

สินค้ารับประกัน 3 ปี

การรับประกันเรื่อง Zero Bright / Dark / Dust Dot 

  • สินค้ารุ่นต่อไปนี้มีการรับประกันภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

SW-Series: SW240 /SW2700PT / SW270C / SW271

PD-Series: PD2700Q / PD2700U / PD2710QC / PD2720U / PD3200Q / PD3200U / PD3220U

ZOWIE: RL/XL ทุกรุ่น

EL-Series : EL2870U

EX-Series: EX 2480/EX2780Q / EX3203R / EX3501R

EW-SeriesEW2780U / EW3270U / EW3280U


การรับประกันแบบ Onsite Service

  • สินค้ารุ่นต่อไปนี้มีการรับประกัน Onsite Service 1 ปี พร้อมเครื่องใช้ระหว่างรอซ่อม (ในรุ่นเดิมหรือรุ่นใกล้เคียง)SW271, SW270C, SW320, PD2720U, PD3220U, PD3200U  
หมายเหตุ: 
หมายเหตุ: 

*รอยเงาของภาพที่เกิดจากเปิดภาพเดิมค้างไว้เป็นเวลานาน เครื่องชำรุดแตกหัก ไหม้ ของเหลว สัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าจอ หรืออื่นๆที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธีไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

*วันที่เริ่มรับประกันให้ดูจากวันที่ใบเสร็จรับเงิน เพื่อรักษาสิทธิของท่านกรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดช่วงเวลารับประกันสินค้า

 

TOP