เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา
product-img

เว็บแคมสำหรับภาคธุรกิจ DVY31 Zoom™ Certified Full HD

เข้ากันได้กับโซลูชันการประชุมทางวิดีโอชั้นนําทั้งหมด

Application

อะไรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพวิดีโอของกล้องมากที่สุด
ปัจจัยสําคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพของวิดีโอคือ แบนด์วิธ ความเร็วโดยรวมของพีซี และการหยุดชะงักเนื่องจากการใช้งานแบบเปิดพร้อมกัน
สามารถจะติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องได้หรือไม่
ได้ สกรูข้างใต้ตัวกล้องจะชวยให้สามารถติดตั้งบนขาตั้งกล้องได้อย่างง่ายดาย

Troubleshooting

อุปกรณ์ USB หรือดองเกิลอะแดปเตอร์ไม่ทํางานหรือรบกวนการทํางานของอุปกรณ์ USB อื่น ๆ ในบางครั้ง จะทำอย่างไรเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
หากพบว่า USB 3.0 ทําให้เกิดสัญญาณรบกวนที่อาจขัดขวางประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ไร้สายใกล้เคียงในแบนด์ 2.4GHz รวมถึงอุปกรณ์ RF, Wi-Fi และ Bluetooth สําหรับอุปกรณ์ไร้สายในช่วงความถี่ 2.4GHz เราขอแนะนําให้ใช้พอร์ต USB บน I/O ด้านหน้า หากคู่มือของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแนะนําพอร์ต USB อื่น ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านั้น สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารข้อมูลด้านล่างจาก Intel

Further Query

อุปกรณ์ USB หรือดองเกิลอะแดปเตอร์ไม่ทํางานหรือรบกวนการทํางานของอุปกรณ์ USB อื่น ๆ ในบางครั้ง จะทำอย่างไรเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
หากพบว่า USB 3.0 ทําให้เกิดสัญญาณรบกวนที่อาจขัดขวางประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ไร้สายใกล้เคียงในแบนด์ 2.4GHz รวมถึงอุปกรณ์ RF, Wi-Fi และ Bluetooth สําหรับอุปกรณ์ไร้สายในช่วงความถี่ 2.4GHz เราขอแนะนําให้ใช้พอร์ต USB บน I/O ด้านหน้า หากคู่มือของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแนะนําพอร์ต USB อื่น ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําเหล่านั้น สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เอกสารข้อมูลด้านล่างจาก Intel
อะไรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพวิดีโอของกล้องมากที่สุด
ปัจจัยสําคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพของวิดีโอคือ แบนด์วิธ ความเร็วโดยรวมของพีซี และการหยุดชะงักเนื่องจากการใช้งานแบบเปิดพร้อมกัน
สามารถจะติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องได้หรือไม่
ได้ สกรูข้างใต้ตัวกล้องจะชวยให้สามารถติดตั้งบนขาตั้งกล้องได้อย่างง่ายดาย