เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

อะไรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพวิดีโอของกล้องมากที่สุด

08-10-2021

ปัจจัยสําคัญที่สุดที่มีผลต่อคุณภาพของวิดีโอคือ แบนด์วิธ ความเร็วโดยรวมของพีซี และการหยุดชะงักเนื่องจากการใช้งานแบบเปิดพร้อมกัน

รุ่นที่รองรับ

เว็บแคมสำหรับธุรกิจ Full HD DVY31 , DVY32 Zoom™ Certified Smart 4K UHD Conference Camera

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?