เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

X-Sign Broadcast


วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการส่งเนื้อหาไปยังจอแสดงผลของคุณ
 • ส่งเนื้อหาไปยังจอแสดงผลหลายจอพร้อมกัน
 • จัดการเนื้อหาและการตั้งค่าจากระยะไกลได้จากทุกที่
 • สร้างกลุ่มเพื่อการส่งมอบเนื้อหาเป้าหมาย
 • แบ่งปันเนื้อหามัลติมีเดียแบบเฉพาะที่หรือในคลาวด์
Special Promotion
  X-Sign Broadcast วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการส่งเนื้อหาไปยังจอแสดงผลของคุณ
  • ส่งเนื้อหาไปยังจอแสดงผลหลายจอพร้อมกัน
  • จัดการเนื้อหาและการตั้งค่าจากระยะไกลได้จากทุกที่
  • สร้างกลุ่มเพื่อการส่งมอบเนื้อหาเป้าหมาย
  Special Promotion
   close-button

   วิดีโอช่วยสอนเกี่ยวกับ X-Sign Broadcast

   สภาพแวดล้อมผู้ใช้ส่วนบุคคลและการเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ได้ทันทีผ่าน AMS

   การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและแบบอัจฉริยะ

   X-Sign Broadcast ส่งข้อความแบบกําหนดเองทุกประเภท รวมถึงการแจ้งเตือนการอพยพและการแจ้งเหตุฉุกเฉิน มีโหมดการส่งข้อความสองโหมดด้วยกัน คือ Interrupt และ Schedule ข้อความแบบ Interrupt จะได้รับการส่งไปยังชั้นเรียนทันที โดยปรากฏในหน้าจอ IFP ในระหว่างการเรียน ข้อความ Schedule สามารถกําหนดเวลาล่วงหน้าในการส่งข้อความเพื่อให้ปรากฏใน IFP ในวันและเวลาที่กําหนด และเนื่องจากไคลเอนต์เชื่อมต่อกับเว็บ จึงสามารถกําหนดเวลาการส่งข้อความโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อัจฉริยะ Android หรือ IFP ที่เข้ากันได้กับ X-Sign

  1. ข้อความที่โพสต์ทันทีโดยไม่ล่าช้าหรือหยุดชะงัก
  2. การออกแบบในเว็บที่สามารถเข้าถึงได้
  3. ระบบที่จัดการได้ง่ายทุกที่

   X-Sign Broadcast ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการได้ว่า ผู้ใช้คนไหนสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มใดได้โดยการเพิ่มหรือลบออกจากกลุ่ม นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะ Device Report (รายงานอุปกรณ์) เพื่อดูประวัติข้อความจากอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง

  4. การกระจายและการจัดการข้อความจากสถานที่ใดก็ได้
  5. สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ที่เข้ากันได้
  6. โหมด Interrupt / Schedule

   X-Sign Broadcast ส่งข้อความแบบกําหนดเองทุกประเภท รวมถึงการแจ้งเตือนการอพยพและการแจ้งเหตุฉุกเฉิน มีโหมดการส่งข้อความสองโหมดด้วยกัน คือ Interrupt และ Schedule

   สิทธิ์ของบัญชี

   X-Sign Broadcast ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการได้ว่า ผู้ใช้คนไหนสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มใดได้โดยการเพิ่มหรือลบออกจากกลุ่ม

   รายงานอุปกรณ์ (ดูงานทั้งหมด)

   นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คุณลักษณะ Device Report (รายงานอุปกรณ์) เพื่อดูประวัติข้อความจากอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง

   ฟังก์ชันการจัดกลุ่มอัจฉริยะสําหรับผู้รับเฉพาะราย

   ด้วยฟังก์ชันการจัดกลุ่ม X-Sign Broadcast สามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มหน้าจอที่เลือก ชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่ง หรือทั้งโรงเรียน ฟังก์ชันการจัดกลุ่มช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังผู้รับที่ต้องการเท่านั้น พร้อมช่วยลดเวลาและความพยายามในการส่งข้อความไปให้หลายคน

  7. การจัดกลุ่มอัจฉริยะที่แยกตามชั้นเรียนหรือคุณสมบัติ
  8. สามารถส่งข้อความไปยังผู้รับหลายคนได้พร้อมกัน
  9. การสนับสนุนมัลติมีเดียเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

   X-Sign Broadcast ช่วยให้การแชร์เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ทั้งภายในเครื่องหรือในระบบคลาวด์ทําได้อย่างง่ายดาย ด้วยการสนับสนุนข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์สํานักงาน YouTube และอื่น ๆ ผู้เรียนสามารถรับเอกสารการสอนที่หลากหลายได้ตลอดวัน รวมถึงในช่วงอาหารกลางวันและช่วงพักอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ต่อได้แม้อยู่นอกห้องเรียน

  10. สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ที่พรั่งพร้อมด้วยมัลติมีเดีย
  11. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  12. Google Docs

   สนับสนุนลิงก์ YouTube

   X-Sign Broadcast ช่วยให้การแชร์เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ทั้งภายในเครื่องหรือในระบบคลาวด์ทําได้อย่างง่ายดาย ด้วยการสนับสนุนข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์สํานักงาน YouTube และอื่น ๆ