เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค


การผสมผสานระหว่างกิจกรรมและสุขภาพที่ดี
 • จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษาที่ป้องกันเชื้อโรค 4K ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันในชั้นเรียนและจากระยะไกล
 • EZWrite โซลูชันไวท์บอร์ดดิจิทัลเชิงโต้ตอบแบบในตัวอุปกรณ์ และ EZWrite แอปการใช้ไวท์บอร์ดในเว็บ เพื่อการเรียนการสอนที่เพิ่มการมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกันในห้องเรียน
 • รองรับแอป InfstaShare ในการทำมิเรอร์หน้าจอแบบไร้สายเพื่อช่วยให้โรงเรียนต่าง ๆ สามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นมิตรแบบ BYOD (การนำอุปกรณ์ส่วนตัวของคุณมาใช้)
 • หน้าจอป้องกันเชื้อโรครุ่นที่สามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และโซลูชันถนอมสายตาช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถดูแลรักษาสุขภาพไปพร้อมกับการเรียนได้
 • เหมาะสําหรับการเรียนรู้แบบผสมผสาน, STEAM และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
Special Promotion
  RP7502 จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษา ขนาด 75 นิ้ว ที่สามารถป้องกันเชื้อโรค การผสมผสานระหว่างกิจกรรมและสุขภาพที่ดี
  • จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษาที่ป้องกันเชื้อโรค 4K ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันในชั้นเรียนและจากระยะไกล
  • EZWrite โซลูชันไวท์บอร์ดดิจิทัลเชิงโต้ตอบแบบในตัวอุปกรณ์ และ EZWrite แอปการใช้ไวท์บอร์ดในเว็บ เพื่อการเรียนการสอนที่เพิ่มการมีส่วนร่วมและการทํางานร่วมกันในห้องเรียน
  • รองรับแอป InfstaShare ในการทำมิเรอร์หน้าจอแบบไร้สายเพื่อช่วยให้โรงเรียนต่าง ๆ สามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นมิตรแบบ BYOD (การนำอุปกรณ์ส่วนตัวของคุณมาใช้)
  Special Promotion
   close-button
   Floating Tool
   “จอสัมผัสอัจฉริยะของ BenQ นี้ได้เปิดประตูให้เราอย่างแท้จริงในแง่ของโอกาสในการปรับปรุงการเรียนรู้ที่โรงเรียน Ipswich Girls’ Grammar School”
   ดร. Peter Britton ผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ipswich Girls’ Grammar School

   เทคโนโลยี ClassroomCare®: มาตรการป้องกันในห้องเรียน

   ด้วยเทคโนโลยี ClassroomCare® ในตัวที่ไม่เหมือนใคร ทำให้หน้าจอของบอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบ ClassroomCare® ของ BenQ สามารถดูแลจัดการเรื่องสำคัญทุกเรื่อง ตั้งแต่การถนอมสายตาและการป้องกันเชื้อโรค ไปจนถึงการเฝ้าติดตามระดับ CO2, อุณหภูมิ และความชื้น เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของทั้งครูผู้สอนและนักเรียน

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 มีเทคโนโลยี ClassroomCare ในตัวที่ช่วยขจัดเชื้อโรค เฝ้าติดตามตัวแปรเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และปกป้องสุขภาพตาของผู้เรียน

   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัว

   หน้าจอที่ป้องกันเชื้อโรค

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 เป็นจอแสดงผลป้องกันเชื้อโรคได้ในตัวอุปกรณ์

   โซลูชันถนอมสายตา

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 มีโซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยถนอมสายตา
   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัว เพื่อตรวจติดตามตัวแปรเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนของคุณ
   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศช่วยวัดและแสดงตัวแปรเสริมด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญในห้องเรียน อาทิ ระดับอุณหภูมิ, ความชื้น, PM 2.5, P10, CO2 และความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถหยุดการเรียนการสอนหากจำเป็น

   BenQ RP7502 บอร์ดอัจฉริยะเพื่อการศึกษาเป็นจอแสดงผลที่ช่วยป้องกันเชื้อโรค โดยการขจัดเชื้อโรคอัตโนมัติภายหลังการสัมผัสหน้าจอทุกครั้ง
   หน้าจอที่ป้องกันเชื้อโรค

   มีสารประกอบนาโน-ไอโอนิก ซิลเวอร์ที่เข้มข้นสูง และยังมีสารเคลือบป้องกันแสงจ้าและกระจกนิรภัย ทําให้มีประสิทธิภาพในการต้านแบคทีเรียได้นานกว่าและการถนอมสายตาที่มีประสิทธิผลมากกว่าหน้าจอป้องกันเชื้อโรคแบบเก่าหรือสเปรย์ที่วางขายในท้องตลาด สิ่งสําคัญที่สุดคือหน้าจอได้รับการรับรองโดย TÜV และ SIAA ว่าสามารถพิสูจน์ประสิทธิภาพของการป้องกันเชื้อโรคและการไม่มีสารพิษ

   โซลูชัน Smart Eye-Care

   จากสถิติขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีประชากรอย่างน้อย 2,200 ล้านคนทั่วโลกที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็น จอแสดงผลของบอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบของ BenQ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องครูผู้สอนและผู้เรียนจากอาการปวดตาและภาวะสายตาล้าอันเนื่องมาจากการใช้เวลาจ้องหน้าจอนานเกินไป

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 มาพร้อมกับแผ่นกรองเพื่อลดแสงสีฟ้า

   แผ่นกรองเพื่อลดแสงสีฟ้า

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 เป็นหน้าจอที่ลดการกะพริบของแสง (Flicker-free)

   เทคโนโลยีลดการกระพริบของแสง (Flicker-Free)

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 มีจอแสดงผลที่ป้องกันแสงจ้า

   จอแสดงผลกระจกที่ช่วยป้องกันแสงจ้า

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 มีหน้าจอที่สามารป้องกันเชื้อโรคโดยได้รับการยืนยันแล้วจากการทดสอบ TUV Test
   *ยืนยันด้วยการทดสอบ TUV

   TUV เป็นบริษัทชั้นนำด้านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง โดยให้บริการด้านการทดสอบที่ได้รับการรับรองในระดับสากลเพื่อยืนยันคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยความไว้วางใจในสิ่งอํานวยความสะดวกที่ดีที่สุดในกลุ่มของ TUV และความซื่อสัตย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เราจึงมีผู้เชี่ยวชาญที่ทำการประเมินอย่างถี่ถ้วนถึงประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพของหน้าจอของเรา พิสูจน์ด้วยวิธีการทดสอบ JIS Z 2801:2010, ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าหน้าจอที่ป้องกันเชื้อโรคของ BenQ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli), สแตปฟิโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) และซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพ โปรดเช็ดหน้าจอสัมผัสของคุณบ่อย ๆ ด้วยผ้าสะอาดที่ไม่มีขนและชุบน้ำยาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 คือหน้าจอที่ไม่มีสารพิษซึ่งได้รับการยืนยันแล้วจาก SIAA
   * ได้รับการรับรองจาก SIAA

   Society of International Sustaining Growth for Antimicrobial Articles (SIAA) เป็นองค์กรของผู้ผลิตและสถาบันทดสอบที่ได้รับความนิยมในด้านผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่นำมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย SIAA จะแสดงถึงการรักษาความปลอดภัยสามประเภท ดังนี้ คุณสมบัติในการต้านจุลชีพ ความปลอดภัย และการติดฉลากอย่างเหมาะสม กระจกป้องกันแสงจ้าและป้องกันแบคทีเรียของ BenQ ได้รับการรับรองและจดทะเบียนโดย SIAA

   กระตุ้นการมีส่วนร่วมและการร่วมมือกันในการเรียนรู้ทางไกลของคุณ

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบ ClassroomCare® รองรับ EZWrite Live ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไวท์บอร์ดดิจิทัลในเว็บและการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้จากระยะไกล เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ Firefox, Chrome และ Safari ช่วยให้ผู้สอนสามารถนําเสนอบทเรียนออนไลน์แก่ผู้เรียนทั้งที่สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนและที่เรียนจากที่บ้าน

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 ยังรองรับ EZWrite Live ซึ่งเป็นการใช้งานไวท์บอร์ดอัจฉริยะในเว็บเพื่อการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ
   เพื่อนคู่หูที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเรียนรู้ทางไกล
   จอสัมผัสอัจฉริยะ BenQ RP7502 ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ทางไกลด้วยโซลูชันไวท์บอร์ดออนไลน์ EZWrite Live

   การเรียนรู้จากที่บ้าน

   BenQ RP7502 ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้แบบผสมผสาน พร้อมด้วยโซลูชันไวท์บอร์ดออนไลน์ EZWrite Live

   การศึกษาทางไกล

   สร้างบทเรียนเชิงโต้ตอบและไร้ขอบเขต
   บ่มเพาะการเรียนรู้ที่ไม่สะดุดติดขัดด้วย BenQ Launcher

   ผู้ใช้สามารถเข้าถึง EZWrite Live จากอุปกรณ์ใดก็ได้ผ่านเบราว์เซอร์ Firefox, Chrome หรือ Safari ของคุณ

   ลําโพงด้านหน้าและไมโครโฟนภายนอกที่เข้ากันได้เพื่อการเรียนรู้ที่สร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

   การใส่คําอธิบายประกอบแบบเรียลไทม์ช่วยให้ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมพร้อมกัน

   การควบคุมแบบแฮนด์ฟรีผ่าน IFP ด้วย Voice Assistant

   การบันทึกวิดีโอแบบแตะครั้งเดียว ช่วยให้ผู้เรียนสามารถมุ่งความสนใจไปที่การบรรยายได้โดยไม่ต้องคอยจดบันทึก

   แอปพลิเคชันจอแสดงผลแบบหลายจอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน

   ครูผู้สอนสามารถควบคุมชั้นเรียนได้อย่างง่ายดายโดยการเปิด/ปิดการเข้าถึงไวท์บอร์ดระบบคลาวด์ของผู้เรียน

   ความเข้ากันได้ของมัลติแพลตฟอร์ม

   ครูและนักเรียนสามารถใช้ไวท์บอร์ดที่มีอยู่เหมือนเช่นกระดานไวท์บอร์ดทั่วไปที่ใช้ในโรงเรียนปกติ

   แอปที่แนะนําผ่าน “BenQ Suggests”

   เทมเพลตที่เน้นการให้ความรู้แบบในตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น

   การเรียนรู้เชิงโต้ตอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

   EZWrite ซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานไวท์บอร์ด ได้รับการออกแบบมาสําหรับบทเรียนเชิงโต้ตอบ กระตุ้นการระดมความคิด การอธิบายแนวคิด การบันทึก และการสร้างความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษาของ BenQ RP7502 มาพร้อมไวท์บอร์ดดิจิทัล EZWrite เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานร่วมกัน การระดมความคิด และบทเรียนที่ส่งเสริมการโต้ตอบ
   การสอนที่ง่ายดาย
   แตะและสร้างสรรค์
   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

   ออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานแอปไวท์บอร์ด EZWrite โดยการแตะที่ NFCPen ได้ง่าย ๆ

   การจดจําลายมือ
   พอร์ตด้านหน้าที่ใช้งานสะดวก

   สามารถจดจําข้อความ ตัวเลข และแม้แต่ภาพวาด และนำไปวางบนไวท์บอร์ดในลักษณะที่อ่านออกได้ชัดเจน

   การบันทึกวิดีโอ
   พอร์ตด้านหน้าที่ใช้งานสะดวก

   ผู้สอนสามารถบันทึกขั้นตอนทั้งหมดในหน้าจอในระหว่างการบรรยาย และใช้วิดีโอที่บันทึกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเตรียมตัวหรือการทบทวนเนื้อหาของชั้นเรียน

   ใช้ข้อมูลได้ผ่านทุกทาง
   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

   สามารถบันทึกและแชร์โน้ตของชั้นเรียนได้โดยตรงผ่านทางอีเมล, คิวอาร์โค้ด หรือแฟลชไดรฟ์ USB หลังจากจบบทเรียน

   ยางลบในมือ
   พอร์ตด้านหน้าที่ใช้งานสะดวก

   ลบการเขียนและภาพวาดได้ง่าย ๆ ด้วยมือของคุณ

   เครื่องมือความร่วมมือเชิงโต้ตอบ (Interactive Cooperation Tools) สําหรับกิจกรรมเป็นทีมที่สนุกสนาน
   นาฬิกาตั้งและจับเวลา (Timer & Stopwatch)
   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

   เหมาะสําหรับการแข่งขันระหว่างทีม การนําเสนอ และกิจกรรมกลุ่ม

   เครื่องคํานวณ
   พอร์ตด้านหน้าที่ใช้งานสะดวก

   ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถคำนวณตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว

   เรขาคณิต
   พอร์ตด้านหน้าที่ใช้งานสะดวก

   ปรับเส้นตรงและรูปแบบของรูปทรงที่วาดไว้คร่าว ๆ

   จับฉลากสุ่มเลือก
   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

   สุ่มเลือกผู้เรียนเพื่อตอบคําถามหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม

   โพสต์ของทีม
   พอร์ตด้านหน้าที่ใช้งานสะดวก

   ทีมผู้เรียนจำนวนไม่เกิน 3 ทีมสามารถเข้าร่วมและโพสต์คําตอบได้พร้อมกัน

   ตารางคะแนน
   พอร์ตด้านหน้าที่ใช้งานสะดวก

   เครื่องมือที่สะดวกและเชื่อถือได้เพื่อรวมคะแนนในหน้าจอ

   สนับสนุนซึ่งกันและกัน
   ไวท์บอร์ดอัจฉริยะดิจิทัล RP7502 ที่ป้องกันแบคทีเรีย พร้อมซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดดิจิทัล EZwrite และอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

   สองหน้าต่าง

   คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้โดยเรียกใช้แอปสองแอปคู่กันในจอแสดงผลอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณเป็นสองเท่า เพื่อนร่วมทีมสามารถค้นหาข้อมูลในเบราว์เซอร์ในขณะที่ใช้งานไวท์บอร์ดไปพร้อมกัน

   ใส่คําอธิบายประกอบที่ยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา
   Floating Tool ของบอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 สําหรับใส่คําอธิบายประกอบในเนื้อหาและเว็บเบราว์เซอร์
   Floating Tool

   ใช้ Floating Tool เพื่อเขียนและลบบันทึก บันทึกและจับภาพที่ด้านบนของแอป รูปภาพ หรือวิดีโอ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานได้กับเบราว์เซอร์ Windows, Mac หรือ Chrome ได้เมื่อเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ต

   การทํางานร่วมกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในคลาวด์

   ด้วยไวท์บอร์ดระบบคลาวด์และ Sticky Notes ในตัว ทําให้ครูผู้สอนมีความยืดหยุ่นในสอนบทเรียนทางออนไลน์ นําเสนอวิธีการใหม่ ๆ ในการดึงดูดความสนใจและร่วมมือกับผู้เรียน

   จอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 ช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานร่วมกับไวท์บอร์ดระบบคลาวด์ของ EZWrite
   ไวท์บอร์ดระบบคลาวด์

   ครูและนักเรียนสามารถเพลิดเพลินกับการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นโดยใช้ไวท์บอร์ดระบบคลาวด์ EZWrite เพื่อเก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ แก้ไข และแบ่งปันโน้ตระหว่างจอแสดงผลกับอุปกรณ์เคลื่อนที่

   จอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 รองรับไวท์บอร์ดระบบคลาวด์ เพื่อสร้างสรรค์บทเรียนเชิงโต้ตอบและการทํางานร่วมกันระหว่างจอแสดงผลกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
   Sticky Notes ออนไลน์

   ในไวท์บอร์ดระบบคลาวด์ ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถพูดคุยและระดมความคิดหัวข้อใดก็ได้โดยใช้ Sticky Notes ซึ่งเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

   ฟังก์ชัน Sticky Note ออนไลน์ของ BenQ รองรับการระดมความคิดและการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่ม ระหว่างบอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา RP7502 กับอุปกรณ์เคลื่อนที่
   บอร์ดต่อบอร์ด

   สร้างไวท์บอร์ดระบบคลาวด์ที่ใช้งานร่วมกันในบอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบ BenQ ต่าง ๆ ได้พร้อมกันสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่ม

   สร้างไวท์บอร์ดระบบคลาวด์ที่ใช้งานร่วมกันได้ในบอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษาของ BenQ เพื่อการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่ม

   แบ่งปันความคิดของคุณแบบไร้สายได้ในคลิกเดียวด้วย InstaShare

   InstaShare ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เป็นเทคโนโลยีการใช้งานหน้าจอร่วมกันซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการ มอบความสามารถในการนําเสนอแบบไร้สายและการทํางานร่วมกันที่ง่ายดาย

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 รองรับ InstaShare ในการทำมิเรอร์และฉายเนื้อหาลงในหน้าจอแบบไร้สาย
   การทำมิเรอร์แบบสองทางและการแตะหลังเครื่องเพื่อสั่งการ (Touch Back)

   แชร์เนื้อหาและแสดงความคิดเห็นตอบกลับได้ทันทีจากแล็ปท็อป สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ไปยังจอสัมผัสอัจฉริยะ

   BenQ InstaShare สนับสนุนการทำมิเรอร์แบบสองทาง และการแตะหลังเครื่องเพื่อสั่งการ (touch-back) ในบอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา RP7502
   หน้าจอที่แบ่งได้ถึง 9 หน้าจอสําหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนแบบซิงโครไนซ์

   ใช้งานได้กับอุปกรณ์ไม่เกิน 9 เครื่องพร้อมกันเพื่อการแชร์เนื้อหาที่ซิงโครไนซ์

   BenQ InstaShare รองรับการแบ่งหน้าจอออกเป็น 9 หน้าจอในบอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา RP7502 เพื่อการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่มีการซิงโครไนซ์
   การควบคุมการอนุญาตการแชร์เนื้อหาในแอป

   เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนสามารถควบคุมการอนุญาตแบ่งปันเนื้อหาจากอุปกรณ์ของผู้เรียน

   BenQ InstaShare สนับสนุนการควบคุมการอนุญาตแชร์เนื้อหาในแอป

   ประสบการณ์การเขียนด้วยปากกาจริงที่ไม่มีช่องว่างใด ๆ

   BenQ RP7502 มอบประสบการณ์การเขียนด้วยปากกาจริงด้วยเทคโนโลยี Zero Bonding
   เทคโนโลยี Zero Bonding ของ BenQ มอบประสบการณ์การเขียนด้วยปากกาจริง
   เทคโนโลยี Zero Bonding

   เทคโนโลยี Zero Bonding ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การเขียนและการวาดภาพที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติ โดยลดช่องว่างระหว่างตำแหน่งที่สัมผัสกับตำแหน่งที่แสดงอยู่ในหน้าจอ

   กระตุ้นการศึกษาที่สร้างสรรค์

   ด้วยเทคโนโลยี Zero Bonding และ Fine IR Plus ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนด้วยสีต่าง ๆ ได้พร้อมกันและระบายสีด้วยพู่กัน จึงช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนให้มากขึ้น

   ปากกาคู่ (Dual Pens) ของ BenQ ช่วยให้ผู้ใช้เขียนบนบอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา RP7502 ได้พร้อมกันหลายสี
   ปากกาคู่

   ปากกาคู่นี้เหมาะสําหรับการอภิปรายกลุ่มหรือการตอบคําถามในระหว่างเรียน และช่วยให้ผู้ใช้สามารถเขียนสีต่าง ๆ ได้พร้อมกัน

   โหมด Brush ของ BenQ สามารถใช้พู่กันใดก็ได้ในการระบายสีและวาดภาพในจอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา RP7502
   โหมด Brush

   ใช้ได้กับพู่กันใดก็ได้ในการทาสีและวาดภาพอย่างไร้ขีดจํากัด ด้วยโหมด Brush ที่มีในตัว จึงเหมาะอย่างยิ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้ความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียนศิลปะ

   เชื่อมต่อบัญชีของคุณและเนื้อหาการเรียนการสอนเข้ากับระบบจัดการบัญชี

   สําหรับครูผู้สอน
   เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนของคุณได้โดยอัตโนมัติในชั้นเรียนต่าง ๆ

   BenQ AMS สามารถเชื่อมต่อกับ Google Drive, OneDrive, Dropbox และ Network Folder เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถนําเข้าเนื้อหาการเรียนการสอนไปยัง EZWrite หรือเปิดไฟล์สนับสนุนผ่าน AMS ในห้องเรียนใดก็ได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลบัญชีอีกครั้ง

   ระบบจัดการบัญชีของ BenQ ช่วยให้ผู้สอนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการสอนในบอร์ดอัจฉริยะเพื่อการศึกษา RP7502 ได้โดยผ่านการเชื่อมต่อ Google Drive, OneDrive และ Dropbox
   ล็อกอินอัจฉริยะ (Smart Login) ไปยังการตั้งค่าแบบส่วนตัวของคุณได้ทุกที่ในแคมปัส

   ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ครูผู้สอนสามารถจะสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าสู่ระบบสภาพแวดล้อม IFP ที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวได้โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต (สําหรับทั้ง IFP และโปรเจคเตอร์อัจฉริยะ) หรือแตะที่เซ็นเซอร์ NFC เพื่อเปิดใช้งาน (เฉพาะ IFP เท่านั้น) เช่นเดียวกับพีซีของคุณ

   ระบบจัดการบัญชีของ BenQ ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงจอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา RP7502 โดยใช้บัญชีส่วนตัวของตนเอง
   สําหรับพนักงานไอที
   การจัดการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

   แต่เดิมผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ขององค์กรต้องใช้เวลามากในการจัดการบัญชีผู้ใช้เป็นจํานวนมาก AMS มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสําหรับผู้จัดการฝ่ายไอทีเพื่อจัดการบัญชีผู้ใช้จำนวนมากจากระยะไกล

   ระบบจัดการบัญชีของ BenQ มอบการจัดการบัญชีในคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ
   การตั้งค่าการ์ด NFC แบบขั้นตอนเดียว

   บันทึกข้อมูลบัญชีเมื่อสร้างการติดตั้ง ดังนั้น ผู้ใช้จึงไม่จําเป็นต้องป้อนข้อมูลบัญชีทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบในชั้นเรียนต่าง ๆ

   ระบบจัดการบัญชีของ BenQ บันทึกค่ากำหนดส่วนบุคคลของจอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา RP7502

   เพิ่มขีดความสามารถของระบบกระจายเสียงของคุณด้วย X-Sign Broadcast

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 รองรับการประกาศแจ้งของโรงเรียนโดยใช้ X-Sign Broadcast ในรูปแบบข้อความหรือวิดีโอสําหรับห้องเรียนทุกห้อง

   X-Sign Broadcast – ระบบกระจายเสียงแบบไร้สายที่ช่วยให้โรงเรียนสามารถทำการประกาศที่สําคัญในรูปแบบข้อความ วิดีโอ หรือเสียง ไปยังห้องเรียนบางห้องโดยเฉพาะหรือห้องเรียนทั้งหมดได้ทันที หรือภายในกําหนดเวลา ช่วยเสริมระบบ PA ของโรงเรียน

   การจัดการระบบคลาวด์ที่ง่ายดายด้วยระบบการจัดการอุปกรณ์ (DMS)

   BenQ DMS มีคุณลักษณะการจัดการระบบคลาวด์ ซึ่งผสานรวมข้อมูลและการจัดการอุปกรณ์, การจัดการแอป และการอัปเดตแบบ OTA (Over-the-Air) เพื่อให้คุณมีโซลูชันการจัดการอุปกรณ์ที่ดีที่สุดซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

   BenQ นําเสนอการจัดการระบบคลาวด์ที่ไม่ยุ่งยากด้วยระบบการจัดการอุปกรณ์เพื่อจัดการบอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อด้านการศึกษา RP7502
   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
   การจัดการข้อมูลและอุปกรณ์

   ควบคุมจอแสดงผลของคุณจากระยะไกลด้วย DMS Cloud ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และลดการใช้พลังงานสําหรับการดําเนินงานของคุณ

   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
   การจัดการแอป

   ติดตั้งแอป Android™ สําหรับการแสดงผลผ่านเซิร์ฟเวอร์ในคลาวด์ของเรา DMS Cloud ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากในการทำงานติดตั้งด้วยตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า

   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
   อัปเดต OTA (Over-the-Air)

   อัปเกรดเฟิร์มแวร์ BenQ รุ่นล่าสุดสําหรับจอแสดงผลของคุณผ่านการสนับสนุน OTA Update ของเราและช่วยให้อุปกรณ์ทํางานได้อย่างราบรื่นตลอดเวลา

   อํานวยความสะดวกสำหรับขั้นตอนการสอนด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้

   Nurture Uninterrupted Learning with BenQ Launcher
   บ่มเพาะการเรียนรู้ที่ไม่สะดุดติดขัดด้วย BenQ Launcher

   เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนจะไม่หยุดชะงัก จอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบ BenQ RP02 จึงช่วยลดขั้นตอนสําหรับครูผู้สอนในการเริ่มต้นชั้นเรียนด้วย BenQ Launcher BenQ Launcher สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมเครื่องมือสําคัญทั้งหมดในที่เดียว ช่วยให้ครูสามารถเริ่มใช้ไวท์บอร์ด EZWrite รวมถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยแตะเพียงครั้งเดียวและไม่ต้องเข้าสู่ระบบบัญชีของตน ครูผู้สอนยังสามารถติดประกาศบนบอร์ดข้อความได้อีกด้วย นอกจากนี้ BenQ Launcher ยังมาพร้อมกับ SwitchQ ซึ่งเป็นสวิตเชอร์สลับงาน ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสลับระหว่างแอปล่าสุด กับแหล่งสัญญาณอินพุตได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
   ลําโพงด้านหน้าและไมโครโฟนภายนอกที่เข้ากันได้เพื่อการเรียนรู้ที่สร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

   จอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบ BenQ RP02 มีไมโครโฟนอาร์เรย์ 8 ตัวที่ให้สัญญาณคุณภาพสูงและชัดเจนจากแหล่งที่มาที่ต้องการ พร้อมกับลดสัญญาณรบกวน นอกจากนี้ ลําโพงด้านหน้า 16W*2 และซับวูฟเฟอร์ 15W ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ยังมอบประสบการณ์เสียงที่สมจริงด้วยระบบเสียงใสดุจคริสตัลและเสียงก้องกระหึ่มในห้อง

   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
   การควบคุมแบบแฮนด์ฟรีผ่าน IFP ด้วย Voice Assistant

   จอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบ BenQ RP02 ให้ความยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษในการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน Voice Assistant ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถดูแลจัดการชั้นเรียนได้อย่างราบรื่น เช่น การเริ่มจับเวลาหรือการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในชั้นเรียนก็ตาม ครูผู้สอนสามารถควบคุม IFP ได้อย่างง่ายดายผ่านการควบคุมด้วยเสียงหรือการควบคุมจากระยะไกล เพื่อมอบประสบการณ์ในห้องเรียนที่ราบรื่นสําหรับทั้งนักเรียนและครูผู้สอน

   บอร์ดอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP7502 มีพอร์ต Type-C, USB และ HDMI ในตัว
   พอร์ตด้านหน้าที่ใช้งานสะดวก

   จอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบเพื่อการศึกษา BenQ RP02 มาพร้อมกับพอร์ต Type-C ล่าสุดที่ด้านหน้าของ IFP ซึ่งประกอบด้วยการแสดงข้อมูล การส่งสัญญาณเสียง การชาร์จ และฟังก์ชันสัมผัส นอกจากนี้ พอร์ต USB 2.0*2 และพอร์ต HDMI ด้านหน้าในตัวอุปกรณ์ ยังมอบความสะดวกสบายเป็นพิเศษสําหรับการใช้งาน

   เพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนให้สูงที่สุดผ่านการแชร์สาธารณะ (Open Sharing)
   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
   แอปพลิเคชันจอแสดงผลแบบหลายจอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน

   จอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบ BenQ RP02 รองรับแอปพลิเคชันจอแสดงผลคู่ผ่าน HDMI ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถแชร์เนื้อหาที่จะสอนได้มากกว่าหนึ่งหน้าจอ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
   ความเข้ากันได้ของมัลติแพลตฟอร์ม

   จอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบของ BenQ สามารถทํางานได้อย่างราบรื่นด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่หลากหลายซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ ตั้งแต่ Windows ไปจนถึง Mac, Linux และ Chrome ผ่านคุณลักษณะเสียบใช้งานได้เลย

   เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
   แอปที่แนะนําผ่าน “BenQ Suggests”

   จอแสดงผลอัจฉริยะเชิงโต้ตอบ BenQ RP02 ประกอบด้วยแอป Android ต่าง ๆ ที่แนะนําใน BenQ Suggests และที่เป็นพันธมิตรด้านโซลูชันกับเรา เช่น Teamviewer และ Blizz ซึ่งขยายศักยภาพของ IFP ให้สูงขึ้น โดยช่วยให้ทำการอัปเดตและดาวน์โหลดแอปง่ายขึ้นในอนาคต