เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถจะติดตั้งกล้องบนขาตั้งกล้องได้หรือไม่

07-01-2021

ได้ สกรูข้างใต้ตัวกล้องจะชวยให้สามารถติดตั้งบนขาตั้งกล้องได้อย่างง่ายดาย

รุ่นที่รองรับ

เว็บแคมสำหรับธุรกิจ Full HD DVY31

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?