Fiyat Miktar

MX713ST

Projektör

Projektör

Garanti

BenQ Ürün Garanti Şartları ve Koşulları 
Türkiye’deki satışlar için geçerlidir
BenQ

Bu belge, BenQ markalı ürünler için geçerli, BenQ ürün garantilerinin koşullarını ve şartlarını belirtmektedir. Önemli bir belgedir. İleride BenQ ürününüzle ilgili garanti kapsamında servise ihtiyaç duymanız durumunda kullanmanız için satınalma belgelerinizle birlikte güvenli bir yerde muhafaza ediniz. 
 
Garanti Şartları ve Koşulları: Türkiye

Bu belgede:
a. “BenQ” ifadesi, BenQ Asia Pacific Corporation Türkiye İrtibat Bürosu anlamına gelmektedir;
b. “Ürün” ifadesi, satın aldığınız BenQ ürünü ve bu ürünle birlikte temin edilen herhangi bir orijinal BenQ aksesuarı anlamına gelmektedir;
c. “Garanti Dönemi” ifadesi, sözkonusu Ürünle ilgili olarak, aşağıda madde 4’deki tabloda belirtilen süre anlamına gelmektedir,
d. “Siz” ifadesi, bir veya birden fazla Ürün satın alan alıcı anlamına gelmektedir ve “sizin” ifadesi ise buna karşılık gelen anlama sahiptir.
e. YSS ifadesi, BenQ Yetkili Servis Sağlayıcısı anlamına gelmektedir. Satın alınan ürünlerde servis hizmeti sağlayan BenQ birimidir.
Bu garanti sadece Türkiye’de satın alınan Ürünler için geçerlidir ve  Türkiye’deki yasal garantilere ektir.
BenQ, aşağıdaki tabloda belirtilen ilgili Garanti Dönemi süresince, Ürünün Türkiye’de malzeme ve işçilikten kaynaklanan herhangi bir imalat hatası içermediğini garanti etmektedir.

 

 

Ürün Garanti Dönemi
BenQ LCD Monitörler 3 Yıl
BenQ Projektörler DLP Projektörler 2 Yıl
Orjinal Lambalar (yedek parça) 1 yıl veya 1000 Saat Kullanım Süresince (Hangisi Daha Erkense)
LCD Projektörler 2 Yıl
LCD Paneller (yedek parça) 6 Ay

Satınalma belgeniz, Ürünü satın aldığınıza ilişkin kanıtınızdır ve Garanti Süresi belgenizde belirtilen tarih itibarıyla başlar. Bu garanti, sadece ilk alıcı için geçerlidir ve yazılı olarak BenQ tarafından önceden açıkça onaylanmadıkça devredilemez.
Bütün verilerinizin yedeklerinin alınması ve Ürün üzerinde herhangi bir bakım veya tamir çalışmasının gerçekleştirilmesinden sonra, bütün yazılımın yeniden yüklenmesi sizin sorumluluğunuzdadır.
BenQ, herhangi bir Ürünle birlikte gelen yazılımlara ait güncellemelerin sağlanmasından sorumlu değildir.
LCD ekranlar bir kusur oluşturmayacak hatalı pikseller içerebilirler. Eğer hatalı noktaların sayısı BenQ’nun beyan ettiği kabul edilebilir değerler dahilinde ise, BenQ bir LCD ekranın tamir edilmesine veya değiştirilmesine ilişkin herhangi bir talebi reddetme hakkını saklı tutmaktadır. Bkz. LCD Piksel Politikası
Satın alındıktan sonra Ürün üzerine eklenen veya kurulan, BenQ tarafından üretilmemiş ürünler, parçalar ve yazılımlar bu garanti kapsamında değildir.
Bir Garanti talebinin geçersiz sayılabileceği durumlar aşağıdakileri içermektedir: 

a. Ürünün aşağıda belirtilen nedenler sonucunda arızalanması:
    Çarpma, düşme, darbe alma;
    Kötü veya yanlış kullanım;
    Zaman içinde oluşabilecek aşınmalar ve yıpranmalar;
    Eksik veya yanlış kurulum;
    Yanlış, uygun veya doğru olmayan çalıştırma;
    Böcek veya zararlı istilası;
    Yemek veya sıvı döküntüleri, sıvıya batma veya sıvı teması;
    Ürünün teknik özelliklerinde veya kulanım kitapçığında tavsiye edilenler haricindeki koşullarda veya sıcaklıklarda kullanılması veya saklanması;
    BenQ tarafından temin veya tavsiye edilen pillerin veya şarj cihazlarının yanlış kullanımı veya bunların yanlış gerilimde çalıştırılması
    Ürün kullanılırken indirilen, iletilen veya başka bir şekilde gönderilen veya alınan virüsler veya böcekler dahil olmak üzere üçüncü kişi içerikleri veya yazılımları.

 
b. Ürünün BenQ tarafından yazılı olarak izin verilmeden değiştirilmesi.
c. Ürünün kiralanması
d. Ürünün Seri numarasının veya garanti mührünün kaldırılması veya silinmesi.
e. Ürünün servis veya tamir işleminin, BenQ veya bir YSS dışında herhangi biri tarafından yapılması.
f. Satın alınma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde raporlanmayan orjinal kutu içerisinden eksik çıkan Ürüne ait akseuarlar veya yazılımlar
g. Güç koruyucuları veya ekran koruyucularının kullanılmaması sonucunda ekran üzerinde oluşabilecek izler
h. Ürünün yanlış kullanılması veya normal ayarlarının yanlış yapılması.

13. Bu belge, bu belgenin ilgili olduğu sözleşme ve siz ve BenQ arasındaki ilişki, Ürünü satın aldığınız Türkiye’de yürürlükte olan yasalara göre yürütülecektir.

Garanti İşleyişi 

Bir garanti talebi başlatmadan önce, lütfen aşağıda belirtilen bilgileri hazırlayınız:
a. Ürünün adı veya model numarası;
b. Tam seri numarası;
c. İrtibat adresiniz, e-postanız, telefon ve faks numaralarınız;
d. Arızanın ayrıntılı açıklaması ve
e. Satınalma belgesi.

Garanti Hizmeti Almak İçin.

a. Garanti Hizmeti: Garanti hizmeti almak için, ürünü tamir için bir BenQ Yetkili Servis Sağlayıcısına (YSS) gönderin veya götürün. Lütfen satın alma tarihini kanıtlamak için ürünün belgesini de koymayı unutmayın.
 
Size en yakın YSS’yi bulmak için lütfen www.benq.com/tr-tr/support/contact-us.html adresini ziyaret edin.
 
b. Ambalaj: Lütfen Ürünün taşıma sırasında hasar görebileceğini dikkate alınız. Orijinal ambalaj malzemesiyle veya Ürünün hasarsız teslim alınmasını sağlayacak malzemelerle ambalajlayınız. Satınalma belgenizin kopyasını koymayı
unutmayın. BenQ, taşıma sırasında veya sonucunda meydana gelen herhangi bir hasar için hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Müşteri Ücretleri 
Garanti Şartlarının ve Koşullarının madde 2’sine tabi olarak, bu garanti kapsamında bir talepte bulunulması ve YSS’nin Ürünle ilgili sorunun bu garanti tarafından kapsanmadığını saptaması halinde, sorunun giderilmesine ilişkin masraflardan siz sorumlu olacaksınız. Bulunduğunuz yere yapılacak ziyaretler, teknisyenin ilgili sorunun bu garanti tarafından kapsanmadığını saptarsa, YSS’nin geçerli saat ücretlerine göre ücretlendirilecektir.
 
Herhangi bir sorunun giderilmesine ilişkin olarak, size fatura edilmesi olasılığını en aza indirmek için aşağıda belirtilen hususları kontrol etmenizi tavsiye ederiz:
 

Ürünün ve yazılımın doğru şekilde kurulmuş olması gerekir;
Bütün ayarların kullanım kılavuzuna uygun şekilde yapılmış olması gerekir ve
Sorunun Ürünle birlikte temin edilmeyen herhangi bir aksesuardan veya yazılımdan veya ürüne giren herhangi bir virüsten veya böcekten kaynaklanmaması gerekir.

 
Yükümlülük Sınırlandırması 
 
İşburada verilen garantiler, herhangi bir projektörün demonte edilmesi veya tekrar monte edilmesi (ve ilgili diğer işlemler), ürünün veya herhangi bir parçasının teslimi, taşınması, nakliyesi veya iletilmesi veya bunların değiştirilmesi dahil olmak üzer bir ürünün yüklenmesi, yüklemesinin kaldırılması veya geri yüklenmesi ile ilgili masrafları ve ayrıca sözkonusu yükleme, yüklemenin kaldırılması, geri yüklenmesi veya nakliyesi sırasında veya bunlarla ilgili olarak meydana gelen hasarları veya zararları kapsamamaktadır.
 
Ürün Değişimini Gerektiren Durumlar
 
Son Kullanıcı olarak satın almış olduğunuz ürününüz, Tüketici Kanunu’na göre ayıplı mal kapsamına giriyor ise, ürünü satın almış olduğunuz BenQ bayisine veya YSS’ya on beş gün içerisinde, satın alma belgeniz ile birlikte başvurmanız gerekmektedir. Eğer bu süre aşılmış ise BenQ ürünün değişim talebini kabul etmez. Eğer bu süre içinde başvurulmuş ise;
 

a. Ürünün Ayıplı mal olduğu, satışı gerçekleştiren BenQ Bayi tarafından tespit edilir veya onaylanır ise, ürün YSS’ya son kullanıcı tarafından tamir edilmek üzere gönderilir.
b. BenQ Bayi dilerse, satmış olduğu ayıplı ürünün yerine müşterisine yeni bir ürün verebilir. Böyle bir durumda ayıplı kabul edilen ürünü bağlı olduğu BenQ distribütörüne gönderip iade talebinde bulunabilir. Distribütör, iade talebini kabul etmek zorundadır. İade edilen ayıplı ürün distrübitör tarafından iade evrakları ile birlikte YSS’ye gönderilir.

Yukarıda oluşabilecek her iki madde de YSS, ayıplı ürünün onarılamayacağını tespit eder veya 30 işgünü sürecinde onarımını sağlayamaz ise, ürünün yenisini veya daha üst model olmak kaydıyla muadilini, hiç bir ücret istemeden son kullanıcıya veya distribütöre teslim etmekle yükümlüdür.
  
Gizlilik 
 
Bir garanti talebinde bulunmanız durumunda, BenQ’nun ve/veya YSS’nin ve Ürünü satın aldığınız perakende satıcının sizin vermiş olduğunuz kişisel bilgileri (eğer gerekirse) sizinle irtibata geçmek amacıyla ve BenQ’nun bu garanti çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla paylaşabileceğini onaylamaktadır.
 
İrtibat Bilgileri 
 

BenQ ürünlerine ilişkin ürün servisi veya bilgileri için lütfen www.benq.com.tr adresini ziyaret ediniz; eğer internet bağlantınız yoksa, resmi tatil günleri hariç, hafta içi günlerde 09:00 ile 18:00 saatleri arasında 444 4832 numaralı telefondan teknik servisimiz Tecpro Bilgi Teknolojileri A.Ş'yi  arayabilirsiniz.
 


Email: destek@tecpro.com.tr 
 
 


 

TOP