ราคา จำนวน

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

ดูทั้งหมด

BenQ เปิดตัวโคมไฟแขวนจอคอม ScreenBar Halo สุดยอดนวัตกรรมแห่งแสงสว่าง เพิ่มประสิทธิภาพให้คนยุคใหม่บนโต๊ะทำงาน

EW3280U

Warranty

ข้อมูลการรับประกันจอมอนิเตอร์ LCD

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

blank

 1. BenQ ประเทศไทยขอรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุหรือการผลิตภายใต้การใช้งานทั่วไปตลอดช่วงระยะการรับประกัน และจะดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ใกล้เคียง โดยผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยน อาจจะเป็นของใหม่ ผลิตซ้ำ หรือได้เป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ได้รับการปรับสภาพ


 2. สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการรับประกันนี้ ผลิตภัณฑ์คือ

  ก. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดย หรือ ผลิตในนามของ BenQ และมีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง


  ข. มีการติดเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่ BenQ หรือ BENQ เป็นเจ้าของ 

  ค. จัดจำหน่ายหรือขายโดยผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ค้าปลีกของ BenQ 
 3. การรับประกันคุณภาพไม่สามารถนำมาใช้ข้ามภูมิภาคหรือประเทศได้ ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้ออย่างถูกต้องในประเทศมาเลเซียไม่ว่าจะซื้อผ่านช่องทางใดก็ตามจะไม่ได้รับบริการรับประกันในประเทศอินโดนีเซีย 


 4. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมจากบุคคลที่สาม (Third-party) ที่ถูกรวมไว้ในแพ็กเกจ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขนิยามผลิตภัณฑ์ของ BenQ จะไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้


 5. ผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกันในแต่ละประเทศ อาจมีนโยบายการรับประกันที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะของการออกแบบ การผลิต และการใช้งานที่ได้คาดหมายเอาไว้


 6. การรับประกันนี้ให้กับลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรกเท่านั้น


 7. ในระยะเวลาการรับประกันตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง BenQ จะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องด้วยชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่สามารถซ่อมบำรุงได้ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เทียบเท่ากับชิ้นส่วนใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


 8. ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงไดรเวอร์ หรือแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามหรือ การใช้งานหรือปรากฏการณ์ผิดปกติใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม (Third-party) ไม่ถือเป็นข้อบกพร่องของตัวผลิตภัณฑ์

 9. การรับประกันจะถือเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ หากสินค้านั้นถูกพิจารณาว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 10. BenQ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดและเงื่อนไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หลักฐานการซื้อ

blank

 1. หลักฐานการซื้อ หรือที่เรียกว่าใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ บัตรรับประกัน เลขที่การสั่งซื้อ หรือจดหมายหรือหนังสือรับรองการซื้อที่ BenQ ออกให้เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์

 2. หลักฐานการซื้อฉบับสมบูรณ์ ที่มีข้อมูลที่ถูกพิมพ์เอาไว้อย่างชัดเจนและสามารถบ่งชี้ได้ง่าย ประกอบด้วย


  ก. ชื่อของร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต 

  ข. วันที่ซื้อ หรือที่เรียกกันว่าวันที่ออกใบแจ้งหนี้ หรือวันที่ออกเอกสาร 

  ค. คำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อแบรนด์ BenQ คำอธิบายที่เกี่ยวข้อง รุ่นผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์

  ง. ไม่ถูกดัดแปลง แก้ไข มีตำหนิ หรือขาดหายไปบางส่วน

ตลาดออนไลน์ อี-คอมเมิร์ซ และผลิตภัณฑ์มือสอง

blank

ผลิตภัณฑ์ของ BenQ ถูกจำหน่ายผ่านเครือข่ายของผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันโดย BenQ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ยังมีผู้ขายที่สามารถรับผลิตภัณฑ์ของ BenQ จากแหล่งอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก BenQ อยู่    
 
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ หรือไม่แน่ใจว่าผู้ขายได้รับอนุญาตจาก BenQ หรือไม่ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา  
 

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากบุคคล ร้าน หรือช่องทางดังต่อไปนี้ อาจไม่ได้รับการรับประกัน


 1. ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 2. ผลิตภัณฑ์มือสอง รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ eBay, Craigslist, ฟอรัมสาธารณะและฟอรัมส่วนตัว

 

ระยะเวลาการรับประกัน

blank

 

การรับประกันเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่พิมพ์อยู่บนหลักฐานการซื้อโดยลูกค้ารายแรก

ผลิตภัณฑ์อาจถูกจำแนกตามหมวด กลุ่มผลิตภัณฑ์ และอาจถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วนสำคัญและอุปกรณ์เสริม กลุ่มผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนสำคัญ และอุปกรณ์เสริม แต่ละตัวอาจจะมีระยะเวลาและนโยบายการรับประกันตามกลุ่มที่แตกต่างกัน
For other regions, please choose respective regional website at BenQ.com.

 

LCD monitor model/type Warranty LCD panel * Note
ทุกรุ่น 3 ปี 3 ปี

 

เงื่อนไขเป็นไปตามนโยบาย LCD panel pixel policy  

 

 

LCD monitor accessories Warranty Note
Hotkey puck (SW/PD/PV or designer series) 3 เดือน NA
Shading hood 3 เดือน NA
Power adapter 3 เดือน NA

   

อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ รวมถึง สายเคเบิลอินพุต/ส่งสัญญาณ สายเคเบิลยูเอสบีและสายชาร์จ หรือชิ้นส่วนอื่นใดที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะเจาะจงในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีการรับประกัน.

เกี่ยวกับนโยบาย LCD Panel Pixel

blank 

รายละเอียดที่คมชัดและสีสันสีสดบนแผงหน้าจอแอลซีดีของ BenQ ทุกจอนั้นประกอบขึ้นมาจากพิกเซลขนาดเล็ก และแต่ละพิกเซลเล็ก ๆ นี้จะประกอบไปด้วยพิกเซลขนาดที่เล็กกว่า ทั้งหมดสามสี คือ แดง เขียว และน้ำเงิน แผงหน้าจอแอลซีดีของ BenQ แต่ละแผงประกอบไปด้วยพิกเซลจำนวนมาก (millions of tiny pixels)

ไม่ใช่เรื่องผิดปกติใด ๆ ที่อาจจะมีบางพิกเซลที่ “ติดขัด” ซึ่งหมายถึงปรากฏการณ์ที่สีของพิกเซลจะอยู่ในสถานะที่ ติด(สว่าง) หรือ ดับ(มืด) ตลอดเวลา ในระหว่างกระบวนการผลิตแผงหน้าจอแอลซีดีของจอมอนิเตอร์ ป้ายดิจิทัล หรือผลิตภัณฑ์จอแสดงผลแบบอินเทอร์แอคทีฟของ BenQ สิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของหน้าจอแสดงผลของ BenQ
 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านเอกสารนโยบาย Dead Pixel Policy ของจอมอนิเตอร์แบบแอลซีดีของ BenQ หากแผงหน้าจอแอลซีดีใดได้รับการตรวจสอบว่ามีจำนวนของพิกเซล (จุด) ที่มีปัญหาเกินกว่าที่กำหนดภายใต้ระยะเวลารับประกันสินค้า แผงหน้าจอแอลซีดีนั้นจะถือว่ามีความบกพร่องและสามารถนำมาเคลมภายใต้การรับประกันได้ 

ขั้นตอนการรับประกัน

blank

 1. กรุณาติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากทาง BenQ โดยตรงเพื่อเริ่มกระบวนการให้บริการรับประกัน หรือติดต่อ Line @BenQCare 

 2. แสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง โดยการรับประกันจะพิจารณาจากวันที่ซื้อสินค้าโดยลูกค้ารายแรก เพียงแสดงหลักฐานใบเสร็จ หรือเลขที่การสั่งซื้อสิ้นค้าออนไลน์ 
 3. BenQ ของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์นั้นสิ้นสุดการรับประกัน หรือ ปฏิเสธการรับประกันโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อที่ถูกต้องได้
 4. รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ BenQCare

 

ผลิตภัณฑ์เสียทันทีเมื่อมาถึง

blank

 1. ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานของรุ่นผลิตภัณฑ์ มีข้อบกพร่องแฝง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือขอบเขตตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันนี้ภายในเจ็ด (7) วันปฏิทินนับตั้งแต่วันที่ได้แสดงอยู่บนหลักฐานการซื้อ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสียทันที่เมื่อมาถึง (Dead on Arrival หรือ DOA)

 2. เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่เสียทันทีเมื่อมาถึง หรือ DOA

  ก. มีหลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องโดยลูกค้ารายแรก

  ข. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์การเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสียทันทีเมื่อมาถึง โดย BenQ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตโดย BenQ ภายในระยะเวลา DOA

  ค. หมายเลขซีเรียลบนบรรจุภัณฑ์ตรงกับหมายเลขซีเรียลบนตัวผลิตภัณฑ์ และ

  ง. ผลิตภัณฑ์จะต้องมีบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม อุปกรณ์เสริม และผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สามที่ถูกรวมไว้ในแพ็กเกจทั้งหมด และ

  จ. ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขสิ้นสุดการรับประกัน

 3. หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง BenQ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสถานะผลิตภัณฑ์ที่เสียทันทีเมื่อมาถึง และใช้บริการรับประกันมาตรฐาน หรือ บริการกรณีสิ้นสุดการรับประกัน กับตัวผลิตภัณฑ์แทน

การสิ้นสุดการรับประกัน

blankผลิตภัณฑ์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันเมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ก. เลยระยะเวลาการรับประกัน โดยดูจากหลักฐานการซื้อของลูกค้า ใบกำกับภาษี หรือ ใบเสร็จ เลขที่การสั่งซื้อ ที่ระบุวันที่ซื้อ


ข. ของปลอม


ค. ผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำเข้าจากประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการรับประกันสินค้า


ง. หมายเลขซีเรียลบนฉลากไม่ชัดเจน ถูกแก้ไข เสียหาย ถูกลบออก


จ. ฉลากซีลรับประกันถูกแก้ไข เสียหาย ถูกแกะออก


ฉ. การสึกหลอ

ช. ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากที่ได้ออกแบบไว้ นอกจากเหนือจากสเปก ความสามารถ หรือวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ซ. ภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า

ฌ. อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัด ความชื้น หรือสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาหรือใช้งานผลิตภัณฑ์

ญ. การกัดกร่อนจากการปฏิกิริยาเคมีหรือไฟฟ้าเคมีกับสภาพแวดล้อม เช่น น้ำทะเล (เกลือในอากาศ) ความชื้น เหงื่อ แบคทีเรีย น้ำยาทำความสะอาดบ้าน สภาพอากาศที่รุนแรง 

ฎ. การทำงานที่ไม่ถูกต้องอันเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมจากบุคคลที่สาม แหล่งภาพที่ถูกเชื่อมต่อ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โน้ตบุ๊ก เครื่องเล่นสื่อ (ทั้งแบบแผ่นดิสก์และแบบสื่อบันทึกข้อมูล) หรือ กล่องรับสัญญาณ

ฏ. ข้อบกพร่องหรือการทำงานที่ผิดพลาดอันเกิดจากความเสียหายที่เป็นผลมาจากการดูแลที่ไม่เหมาะสม การละเลย การใช้งานในทางที่ผิด หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ต่างไปจากที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้งาน

ฐ. ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ทราย น้ำ หรือ แบตเตอรี่รั่วซึม

ฑ. ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งในทุกรูปแบบ บริการรับส่งพัสดุ หรือไปรษณีย์

ฒ. ความเสียหายอันเกิดจากการปรับแต่งหรือการให้บริการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ BenQ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก BenQ

ณ. ไม่รับประกันอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ รวมถึงแบตเตอรี่ ที่ชาร์จ อะแดปเตอร์ สายเคเบิล (ทุกรูปแบบ)

ด. การสูญเสียข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ อันเกิดจากการทำงานที่ผิดพลาด หรือ การซ่อมผลิตภัณฑ์นี้

 

 

 

การจำกัดความรับผิดชอบ

blank

BenQ ขอปฏิเสธการรับประกันอื่น ๆ ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมายหรือบทบัญญัติใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของสภาพทางการค้า หรือ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ เว้นเสียแต่ได้ระบุเอาไว้ในเงื่อนไขการรับประกันนี้
 

การรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่อาจถูกกำหนดโดยกฎหมาย จะถูกจำกัดอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันแบบจำกัดนี้ ไม่ว่าในกรณีใด BenQ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรืออันเป็นผลมาจากเหตุต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสูญเสียธุรกิจ กำไร ข้อมูลหรือการใช้งาน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายใต้การปฏิบัติตามสัญญา หรือ ละเมิด หรือ ภายใต้การรับประกัน ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าทาง BenQ จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียดายดังกล่างแล้วก็ตาม  
 

แม้ว่าจะมีข้อจำกัดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทาง BenQ ยังต้องรับผิดชอบต่อท่านในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายการรับประกันนี้ ความรับผิดชอบของ BenQ จะถูกจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่ท่านได้ชำระตามหลักฐานการซื้อจาก BenQ หรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตจาก BenQ สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น 

TOP