EC1-B-CSGO

เกมมิ่งเกียร์

เกมมิ่งเกียร์ (ZOWIE GGP)

ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเกมมิ่งเกียร์
ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเกมมิ่งเกียร์
  • เมาส์ คีย์บอร์ด และ Vital รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ในใบเสร็จที่ซื้อจากทางร้าน
  • แผ่นรองเมาส์ และ Camade ไม่มีการรับประกัน กรุณาตรวจเช็คสินค้าก่อนซื้อ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า         
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า         
รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น (สินค้าแตกหัก ไหม้ มีของเหลวเข้าไปภายในตัวสินค้า สินค้าที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน)

การส่งเคลมสินค้า
การส่งเคลมสินค้า

ท่านสามารถนำใบเสร็จ สินค้า พร้อมกล่องที่มีสติ๊กเกอร์ มอก. ส่งเคลมกับทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านได้ซื้อมา หรือหากท่านประสงค์จะติดต่อกับ  บริษัท เบ็นคิว (ประเทศไทย) จำกัด โดยตรง ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 02-117-1420 

* เพื่อรักษาสิทธิของท่านกรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดช่วงเวลารับประกันสินค้า

TOP