เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

TZY31 InstaShare Button Solution


One-click wireless screen sharing for BenQ Displays
 • เพียงแค่เสียบปลั๊ก ก็สามารถแชร์หน้าจอของคุณได้ทันที
 • สามารถแชร์หน้าจอพร้อมกันได้หลายหน้าจอ แชร์ได้ทุกไฟล์มีเดีย
 • ออกอากาศจอแสดงผลขนาดใหญ่ไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
 • เพียง กดปุ่มเพียงปุ่มเดียวเพื่อเริ่มการนําเสนอ
 • ไม่ต้องชาร์จหรือใส่แบตเตอรี่
Special Promotion
  TZY31 InstaShare Button Solution One-click wireless screen sharing for BenQ Displays
  • เพียงแค่เสียบปลั๊ก ก็สามารถแชร์หน้าจอของคุณได้ทันที
  • สามารถแชร์หน้าจอพร้อมกันได้หลายหน้าจอ แชร์ได้ทุกไฟล์มีเดีย
  • ออกอากาศจอแสดงผลขนาดใหญ่ไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
  Special Promotion
   close-button

   Share your next great idea with a single click

   Get ready to welcome a new generation of meetings where you’re free to move around and share content without limits. Whether it’s to share details with the room or start video conferencing on the large screen, the InstaShare Button Solution eliminates the fuss of passing around cables so everyone can focus on what’s important-your ideas.

   TZY31 InstaShare Button Solution for wirelessly sharing content just one click away

   Seamless content sharing for all notebooks

   Wirelessly share content with everyone in the meeting no matter what notebook you’re using. The InstaShare Button Solution is compatible with Windows, macOS, and Chrome OS laptops.

   TZY31 InstaShare Button Solution with USB Type-C connector

   Convenient connectivity

   The USB Type-C connector enables a one-cable plug-and-play solution that works seamlessly with Windows notebooks, MacBooks, and Chromebooks. Just plug the InstaShare Button in and start sharing content with a single click.

   Get everyone involved

   Enhance productivity with a side-by-side view of everyone’s contributions. The InstaShare Button Solution works with InstaShare 2, a wireless screen sharing software that lets up to 9 devices cast content simultaneously on your BenQ display.

   TZY31 InstaShare Button Solution with InstaShare 2 for sharing up to 9 devices
    
   TZY31 InstaShare Button Solution with flexible content sharing

   Share content your way

   Easily switch between casting your entire screen or customizing the content you show. With the InstaShare Button Solution, you can opt to share photos, videos, audio, or your camera feed for flexible discussions without interruptions.

   Students can share photos, videos, audio, or their camera feeds for flexible classroom discussions.
    

   Complete control with touchback

   Enhance collaboration with seamless content sharing. The InstaShare Button lets you cast personal device screens onto the BenQ display to let all meeting attendees see. With touchback, users can also control shared devices right from the display.

   TZY31 InstaShare Button Solution with industry-leading connection quality

   Industry-leading connection quality

   Enjoy smooth meetings without disruptions. The InstaShare Button Solution features industry-leading connection quality to ensure stable screen sharing no matter where you sit in the room.