BenQ markası, sahte iş ilanlarıyla çevrimiçi tüketicileri dolandırmak için 3. taraflarca yasa dışı olarak kötüye kullanıldı

Tutarlı Renkler Nasıl Yeniden Üretilir?

Farklı cihazlarda ve ortamlarda tutarlı renkler elde etmek büyük bir zorluktur ve renk yönetimi bu tutarlılığı sağlamak için tasarlanmıştır

BenQ
2018/06/30

Maalesef aynı cihaz ve hatta aynı model için bile yaygın olarak farklı renk çıktılarına sahip olunabilineceğini öğrendik. Fakat pratikte, tüm cihazların aynı çıktıyı üretmesi gerekiyor. Farklı cihazlarda ve ortamlarda tutarlı renkler elde etmek büyük bir zorluktur…

Peki, “renk yönetimi” uygulayarak ne elde ederiz? Kısaca, Şekil 1'de olduğu gibi farklı cihazlarda ve ortamlarda görüntünün benzer bir görünümünü elde etmeyi bekleyebiliriz. Tarayıcılar ve kameralar gibi girdi cihazları ve monitörler, projektörler ve yazıcılar gibi çıktı cihazları dahil olmak üzere tüm cihazlar aynı renk görüntüsünü üretecektir. Bunu yapmak için, belirli bir cihazın veya ortamın yeniden üretebileceği renk aralığını anlamak gerekir. Renk aralığı “renk gamı” olarak adlandırılır.

Renk Yönetimi Kavramı

Şekil 1: Farklı cihazlarda ve ortamlarda aynı renk görünümü.

knowledge images 6月-3D色度表-4

Şekil 2-1: 2B renk gamı.

knowledge images 6月-3D色度表-4

Şekil 2-2: 3B renk gamı.

renk gamı, genellikle Şekil 2(a)'da gösterilen 2B şema olarak tanımlanır. At nalı şekli, insanların algılayabileceği tüm renkleri temsil eder ve at nalı şeklinin kapsadığı alan, bir cihazın veya ortamın yeniden üretebileceği tüm renkleri temsil eder. Ama, belirli bir rengi tanımlamak için XYZ değerlerini kullanmamız gerektiğinden, renkler aslında 3 boyutlu olarak tanımlanmalıdır. Kapsamlı renk gamı, Şekil 2(b)'de gösterildiği gibi 3B olarak çizilmelidir. Ancak, elimizdeki en yeni bilgisayar araçları ile bile 3 boyutlu çizimin kolay olmaması nedeniyle, 2B renk gamı şeması hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun talihsiz sonucu, rengin açıklık bilgisinin 2B şemasında eksik olmasıdır. Dolayısıyla, aynı yerde gösterilen iki renk varsa, bunlar mutlaka aynı renk olmayabilir: aynı renk tonunda olabilirler, ancak biri daha açık diğeri daha koyu olabilir.

İki cihazın aynı renk çıktısına sahip olması için, iki renk gamı türünü de kesin bir şekilde haritalaması veya dönüştürmesi gerekir. Bunun başarılamaması, renk yönetimi olmadığında çok sık görülen bir senaryo olan Şekil 3'te gösterilen duruma neden olabilir. Renk gamı türlerini haritalamak veya dönüştürmek için birçok algoritma var, ancak bunları burada ayrıntılı olarak tartışmayacağız. Renk yönetimi kavramı ve genel iş akışını tartışacağız. Daha da önemlisi, renkleri yönetmemize hangi aracın yardımcı olabileceğini ele alacağız.

Renk Yönetimi Olmayan Renkler

Şekil 3: Renk yönetimi olmayan renklere örnek.

İki renk gamı türünü (veya cihazını) dönüştürürken veya eşlemek iki cihaz arasında sadece bir dönüşüm kurmanız yeterli olduğu için basittir. Ama ikiden fazla cihaz olduğunda ne olur? Hala cihaz çiftleri arasında ayrı ayrı dönüşümler yapabiliriz, ancak bu Şekil 4'te gösterildiği gibi çok karmaşık bir dönüşüm ağıyla sonuçlanacaktır. Bu karmaşıklık, her bir cihazın standart bir renk alanına ve standart renk alanından geriye nasıl dönüşüm yapacağını bilmesi ile çok daha kolay hale gelir. (Şekil 5). Bu konsepti kullanarak, sadece iki dönüşüm kullanarak bir cihazdan başka herhangi bir cihaza dönüştürebiliriz.

Cihaz Bağımlı Dönüşüm
列印

Şekil 4: Cihaz Bağımlı Dönüşüm

列印

Şekil 5: Cihaz Bağımsız Dönüşüm

Ama standart renk alanı nasıl olmalıdır? Standart renk alanının teknik özelliklerini kim belirlemelidir? Neyse ki, ICC bunu halletti. ICC Uluslararası Renk Konsorsiyumu demek 1993 yılında sektördeki sekiz sunucu tarafından kuruldu. ICC'nin amacı, sunucu-nötr, platformlar arası bir renk yönetim sistemi mimarisinin ve bileşenlerinin standartlaştırılmasını ve geliştirilmesini yaratmak, desteklemek ve teşvik etmektir. Ve sonuç ICC profili özellikleridir. ICC profili, açık kaynak renk yönetimi iş akışını elde etmenin anahtarıdır. Cihaz özellikleri ile ilgili bilgileri ve cihaz ile standart renk alanı arasındaki PCS (Profil Bağlantı Alanı) adı verilen iki yönlü ICC renk dönüşümüne ilişkin bilgileri içerir. ICC renk dönüşümü, Şekil 6'da gösterilmiştir.

ICC İş Akışı

Şekil 6: ICC Renk Dönüşümü

Fakat ICC renk dönüşümü pratikte nasıl kullanılabilir? Şimdi Şekil 7'deki örneğe bakalım. Bir kullanıcı bir tarayıcıdan bir rengi taradığında, (R, G, B) = (42, 82, 171)'i okur. Kullanıcı taranan renkle aynı rengi yazdırmak istiyorsa, ICC iş akışı önce tarayıcı ICC profilini kullanılarak taranmış rengi PCS'de (L*, a*, b*) = (61, 11, 43) olarak dönüştürür. Daha sonra yazıcının ICC profilini kullanarak, (L*, a*, b*) = (61, 11, 43) yazıcı için (C, M, Y, K) = (57, 20, 0, 0) olarak belirlenir. Kullanıcı, tarayıcıdan (R, G, B) = (42, 82, 171) ve yazıcıdan (C, M, Y, K) = (57, 20, 0, 0) değerlerini karşılaştırarak, renklerin çok benzer olduğunu bulacaktır. Bu, genel ICC iş akışını gösterir.

ICC İş Akışı
列印

Şekil 7: ICC İş Akışı Örneği

Bu makalede, renk yönetimi kavramını ve farklı cihazlarda tutarlı bir renk görünümüne sahip olma hedefini ele aldık. Ayrıca renk gamı ve iki veya daha fazla cihaz arasındaki dönüşümlerin nasıl yapıldığı hakkında konuştuk. Son olarak, ICC ve ICC profili ile uygulamada ICC iş akışının nasıl kullanıldığını tanıttık. Bir sonraki makalemizde, ICC iş akışını kimin kullanması gerektiği ve nasıl yapılması gerektiği hakkında konuşacağız.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Evet Hayır

Haber bültenimize abone olun

Ürün lansmanlarımız, yaklaşan haberlerimiz ve özel avantajlarımız için bizi takip etmeye devam edin.

Abone olun
TOP