จอมอนิเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / Paper Color Sync

Paper Color Sync | BenQ Monitor Software


  • ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับจำลองภาพพิมพ์บนหน้าจอ

  • รองรับ Windows 10 และ macOS (Support the Apple M1 platform)

  • Windows V1.0.6 / macOS V1.0.6

คุณสามารถซื้อได้ที่นี่เช่นกัน
ค้นหาร้านค้า
paper color sync is the benq proprietary software to simulate the printing results
Paper Color Sync เพื่อความสอดคล้องในงานพิมพ์

ภาพถ่ายที่น่าจดจำนั้นควรค่าแก่การพิมพ์เพื่อให้ทุกช่วงเวลายังคงอยู่ในความทรงจำ ทดลองใช้โหมด Paper Color Sync เมื่อเตรียมการพิมพ์ เพื่อให้การทำงานของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

Paper Color Sync คืออะไร ?

Paper Color Sync คือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เฉพาะของ BenQ เพื่อจำลองผลการพิมพ์ ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขภาพถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกยิ่งขึ้นในการทำงาน ช่วยประหยัดเวลา เพียงเลือกขอบเขตสี รุ่นเครื่องปริ้นเตอร์ และประเภทกระดาษ เพื่อแสดงตัวอย่างบนหน้าจอก่อนพิมพ์จริง

Paper Color Sync จะช่วยคุณอย่างไร
ขั้นตอนง่าย ๆ ในการจับคู่สีจากหน้าจอเพื่อพิมพ์

Paper Color Sync เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์เพียงแค่เลือกขอบเขตสี รุ่นของเครื่องปริ้นเตอร์ และกระดาษที่ใช้

ไม่มี Paper Color Sync
มี Paper Color Sync
paper color sync brings accurate screen reviewing for confident photo-editing
ตรวจเช็คก่อนพิมพ์จริง ให้มั่นใจยิ่งขึ้น

Paper Color Sync ทำให้คุณสามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้อย่างมั่นใจบนหน้าจอมอนิเตอร์สุดเฉพาะสำหรับแต่งภาพ SW ซีรี่ส์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ยังจะช่วยประหยัดเวลาซอฟต์แวร์สำหรับจอภาพและแรงในการเปรียบเทียบรูปถ่ายของคุณกับจอภาพซ้ำ ๆ

paper color sync assists to preview the photo-printing results on screen by a simple screen-to-print process
Paper Color Sync ช่วยในการดูตัวอย่างการพิมพ์ภาพถ่ายบนหน้าจอโดยใช้ขั้นตอน
Screen-to-Print อย่างไร ?
เตรียมตัว:
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งาน Paper Color Sync

*การใช้ฮูดบังแสงรบกวนจะช่วยลดอิทธิพลที่อาจเกิดจากแสงรอบข้าง 

*ขอแนะนำให้หาหลอดไฟที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิสีเช่น WiT

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่นี่

เคล็ดลับที่ 1

ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดและ
ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องปริ้นเตอร์แล้ว

เคล็ดลับที่ 2

ควบคุมสภาพแสงโดยรอบด้วยอุณหภูมิสี ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเอกสารถูกพิมพ์ด้วยอุณหภูมิสีระหว่าง 4500K-5000K

จับคู่สีบนหน้าจอและการพิมพ์ภาพถ่าย
ขั้นตอนที่ 1

เริ่มใช้ Paper Color Sync หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2

ⓐ เลือกสีของภาพถ่ายที่จะพิมพ์

ⓑ เลือกรุ่นเครื่องปริ้นเตอร์

ⓒ เลือกประเภทกระดาษ

ⓓ กำหนดค่า

ⓔ เมื่อกำหนดค่าแล้ว จอภาพของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นโหมด Paper Color Sync และการตั้งค่าสีของจอภาพจะแสดงผลลัพธ์สุดท้าย

ⓔ เริ่มตกแต่งภาพของคุณ

หลังจากตกแต่งภาพถ่ายของคุณภายใต้เงื่อนไขการจับคู่สี

* โปรดตรวจสอบคู่มือสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิด Photoshop หรือ Lightroom Classic เพื่อปรับแต่งภาพถ่าย

พิมพ์ภาพถ่าย

* โปรดตรวจสอบคู่มือสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1

พิมพ์ภาพถ่ายหลังจากที่คุณทำการตกแต่งเสร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 2

จับคู่ภาพถ่ายกับจอมอนิเตอร์เพื่อเปรียบเทียบ

เรียนรู้วิธีการใช้งาน Paper Color Sync

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

TOP