เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา
product-img

LK936ST โปรเจคเตอร์เลเซอร์ BlueCore ระยะฉายใกล้ปกติ ความละเอียด 4K

โปรเจคเตอร์ที่ตอบโจทย์ได้ถึงสองอย่างคือเพื่อการจําลองสนามกอล์ฟ / โฮมเธียเตอร์สําหรับครอบครัว