เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา
product-img

EX800ST โปรเจคเตอร์อัจฉริยะสำหรับภาคธุรกิจแบบไร้สายที่ใช้ Android | 3,300 ลูเมน, XGA

โปรเจคเตอร์อัจฉริยะสำหรับภาคธุรกิจแบบไร้สายที่ใช้ Android | 3,300 ลูเมน, XGA

SOFTWARE