เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา
product-img

EX600 โปรเจคเตอร์อัจฉริยะแบบไร้สายสำหรับห้องเรียนที่ใช้ Android | 3,600 ลูเมน, XGA

โปรเจคเตอร์อัจฉริยะความละเอียดสูงและความสว่างสูงเพื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือแบบไฮบริด