เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา
product-img

EW600 โปรเจคเตอร์อัจฉริยะแบบไร้สายสำหรับห้องเรียนที่ใช้ Android | 3,600 ลูเมน, WXGA

โปรเจคเตอร์อัจฉริยะความละเอียดสูงและความสว่างสูงเพื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือแบบไฮบริด