เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา
product-img

EH600 โปรเจคเตอร์อัจฉริยะสำหรับภาคธุรกิจแบบไร้สายที่ใช้ Android | 3,500 ลูเมน, 1080P

SOFTWARE