เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา
product-img

EH600 โปรเจคเตอร์อัจฉริยะแบบไร้สายสำหรับห้องเรียนที่ใช้ Android | 3,500 ลูเมน, 1080P

โปรเจคเตอร์อัจฉริยะความละเอียดสูงและความสว่างสูงเพื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือแบบไฮบริด