เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา
product-img

RP8603 | 86" กระดานอัจฉริยะเพื่อการศึกษา รุ่น Pro Series

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนในขณะที่ปกป้องสุขภาพของนักเรียนและครูด้วยกระดานอัจฉริยะที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาของ BenQ